IAU Open Access

AMERICAN REVOLUTION AND ANALYSIS OF THE EFFECTS OF AMERICAN REVOLUTION IN WASHINGTON IRVING’S RIP VAN WINKLE

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-05-17T07:17:01Z
dc.date.available 2019-05-17T07:17:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1981
dc.description.abstract American Revolution is the most important event which created the foundations of The United States of America as we know it today. Under the impositions of the British Crown, colonists established a new country. The research is based on literary search of the Enlightenment and its effects, thoughts of the colonists, the harsh acts that are demanded from them, French and Indian Wars, Proclamation and Boston Massacre, Congress’, Declaration of the Independence were thoroughly examined but this paper’s main aim is the American Revolution’s occurrence, and analyzing it through the context of literature and one of the founding fathers of American short story Washington Irving and his most important short story on the Revolutionary America Rip Van Winkle is examined. The primary function of the thesis is American Revolution that resulted with unison in 13 colonies and through the literature, different feelings are conveyed as for the Crown. Furthermore, new national notions can be traced which lead to the beginning of America itself and its literature style. In introduction, the general information about American Revolution and its effects on American literature will be given. The process and causes of American Revolutionary War will be examined in the second section of this thesis. In the third section, Washington Irving’s effects on American literature and his views on American Revolutionary War and his works will be mentioned. Rip Van Winkle is analyzed in the forth section of this thesis. Moreover, it can be seen a detailed study about the reflections of American Revolutionary War on Washington Irving’s Rip Van Winkle. In conclusion, it is shown how Washington Irving describes American Revolution in his work “Rip Van Winkle” successfully. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Revolution tr_TR
dc.subject Colony tr_TR
dc.subject Literary tr_TR
dc.subject Independence tr_TR
dc.subject Devrim tr_TR
dc.subject Koloni tr_TR
dc.subject Bağımsızlık tr_TR
dc.subject Edebiyat tr_TR
dc.title AMERICAN REVOLUTION AND ANALYSIS OF THE EFFECTS OF AMERICAN REVOLUTION IN WASHINGTON IRVING’S RIP VAN WINKLE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Amerikan Devrimi, günümüzde de bildiğimiz gibi, Amerika Birlesik Devletleri’nin temellerini olusturan en önemli olaydır. Đngiliz Krallığı’nın dayatmaları karsısında, koloniler yeni bir ülke kurdu. Bu çalısma; 1763 Bildirisi ve Boston Katliamı, Birinci ve Đkinci Kongreler, Fransız ve Hint Savasları, kolonilerin düsünceleri, onlardan talep edilen ağır vergiler, Özgürlük Bildirgesi, Aydınlanma Çağı ve etkilerinin edebi arastırmasına dayanır; ama bu çalısmanın esas amacı Amerikan Devrimi’nin olusu ve edebi bağlamda incelenmesidir ayrıca Amerikan kısa hikayesinin kurucularından biri olan Washington Irving ve Amerikan Devrimi ile ilgili en ünlü kısa hikayesi Rip Van Winkle adlı eserinin incelenmesidir. Tezin temel fonksiyonu, 13 koloninin birlesimi ile sonuçlanan Amerikan Devrimi’dir ve edebiyat vasıtasıyla Kraliyet için farklı duygular aktarılır. Ayrıca, Amerika’nın kendisinin ve edebi biçiminin baslangıcına götüren yeni ulusal kavramlar izlenebilir. Giris bölümünde Amerikan Devrimi ve devrimin Amerikan edebiyatı üzerindeki etkileri hakkında genel bilgi verilecektir. Amerikan Devrim Savası’nın sebepleri ve süreci tezin ikinci bölümünde incelenecektir. Üçüncü bölümde, Washington Irving’in Amerikan edebiyatı üzerindeki etkisi, Amerikan Devrim Savası hakkındaki görüsleri ve eserlerinden bahsedilecektir. Rip Van Winkle tezin dördüncü bölümünde analiz edilecektir. Ayrıca, Amerikan Devrim Savası’nın Washington Irving’in eseri “Rip Van Winkle” üzerindeki yansımaları hakkında detaylı bir çalısma bulunacaktır. Sonuç bölümünde ise Washington Irving’in Amerikan Devrimi’ni eseri “Rip Van Winkle”da basarılı bir sekilde nasıl tasvir ettiği açıklanacaktır. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 52 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account