IAU Open Access

THE EFFECTIVENESS OF OPTIMUM CURRENCY AREAS WITHIN A MONETRY UNION: THE CASE OF THE EUROZONE IN THE RECENT 2008/2009 FINANCIAL CRISES

Show simple item record

dc.contributor.author Maishu Ngalim, Lawrence
dc.date.accessioned 2019-05-17T06:46:32Z
dc.date.available 2019-05-17T06:46:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1972
dc.description.abstract Since 2008, it‟s argued that the financial crisis in the Euro zone has demonstrated that the region was not mature enough to adopt the euro as a currency. A retrospect on the Maastricht convergence criteria and on the Optimum Currency Criteria put forth, clearly points out the deviations in the fulfillment of these criteria in the conception and functionality of the so-called euro area. The goal of this research is to measure the effects of the 2008 financial crisis in the Eurozone by considering exchange rate volatility (risk) on trade flows between the United States and the Eurozone. The null hypothesis being that exchange rate volatility affects trade flows and consequently renders monetary policies ineffective was tested against the alternative hypothesis. This research is prepared in two main parts; in the first part, a review of relevant literature of optimum currency areas is considered, followed by a careful track-down of the euro area monetary systems. The first part concludes in finding out if truly the euro area is an example of a currency area. The second part is the technical frame of the research; an econometric model is applied on trade flows and exchange rate variations, in order to test the Eurozone as an optimal currency area the study employed a conditional autoregressive distributed lag model as its empirical methodology, which verifies co-integration between variables and further differentiate the short and long run impacts. The selection of the appropriate model or the lag length is based on Schwarz Information Criterion and Akaike Information Criterion. The data is a quarterly time series data from 1999 to 2014, which provides enough observations for the time-series econometric model. The last part pays special attention to the Greek economy vis-à-vis the on-going financial turmoil. An analysis on the future of the European monetary system is equally evoked while incorporating the newest reactions/debates as regards the on-going crisis in the Euro zone. After the technical analysis of trade flows, exports were found to be more sensitive than imports to exchange rate volatility. The short run causality effects were generally minimal and the speed of recovery back to the macroeconomic equilibrium was higher in exports. In definitive, the euro area is not a perfect example of a currency club as pointed out by the transfer of asymmetric shocks to members. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Eurozone tr_TR
dc.subject Euro tr_TR
dc.subject Exchange rate volatility tr_TR
dc.subject Monetary regimes tr_TR
dc.subject Optimum Currency Areas tr_TR
dc.subject Trade flows tr_TR
dc.subject Maastricht convergence criteria tr_TR
dc.subject Monetary policy tr_TR
dc.subject Euro Bölgesi tr_TR
dc.subject Euro tr_TR
dc.subject Kur Değişim Riskleri tr_TR
dc.subject Kur Değişim Rejimleri tr_TR
dc.subject Optimum Para Alanı tr_TR
dc.subject Ticaret Akışları tr_TR
dc.subject Maastricht Yakınlaşma Kriterleri tr_TR
dc.title THE EFFECTIVENESS OF OPTIMUM CURRENCY AREAS WITHIN A MONETRY UNION: THE CASE OF THE EUROZONE IN THE RECENT 2008/2009 FINANCIAL CRISES tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol 2008 yılından itibaren Avro Bölgesinde yaşanan krizler üzerine yapılan tartışmalar, Avro Bölgesinin henüz Avro kullanımı için yeteri kadar olgunlaşmadığı fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, Maastricht Kriterleri ve Optimum Para Alanı kurallarının, Avro Alanında bağlam ve işlevsellik açısından kriterlerin tam anlamıyla uygulanması hususunda sapmalar yaşandığına hiç şüphe yoktur. Bu tezin amacı, döviz kuru oynaklığının ABD-Avro alanı arasındaki ticaret akımlarına, 2008 finansal kriz ve sonrasındaki etkilerini ölçmektir. Tezin temel hipotezi döviz kuru oynaklığının ticaret akımlarını etkilediğini iddia etmektedir. Bu ekiler, para politikaları da etkisiz hale gelmektedir. Bu araştırma iki temel bölüm olarak hazırlanmıştır: birinci bölümde, konu ile ilgili olarak optimum kur bölgesi göz önüne alınarak literatür taraması gerçekleştirilmiş, akabinde özenli bir takip ile Euro bölgesi parasal sistemleri incelenmiştir. İlk bölüm, Euro alanının gerçekten kur alanı için bir örnek olup olmadığı konusunda bulguları içermektedir. İkinci ve son bölüm araştırmanın teknik kısmını oluşturmaktadır; ticaret akışları ve kur değişimleri varyasyonları üzerine otoregresif dağıtılmış gecikme modeli uygulanarak Euro Alanının optimal para alanı olup olmadığı ekonometrik bir test ile ölçümlenmiştir. Bu testte şartlı oto-regresive modeli kullanılmıştır.Zaman serilerinde kullanılan veriler 1999-2014 döneminde çeyrek dönem bilgilerini içermektedir. Bu sayede, ekonometrik modelin tutarlı olması sağlanmıştır. Sonuç kısmında, devam eden mali çalkantılara karşı Yunan ekonomisinin durumuna dikkat çekilmiştir. Avrupa para sistemlerinin geleceği üzerine bir analiz aynı ölçüde dikkate alınmıştır. Ticaret akışlarının teknik değerlendirmesi sonucunda, döviz kurundaki aşırı dalgalanmaların ithalata kıyasla ihracatta daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kısa dönem nedensellik etkisinin genellikle minimal olduğu ve makroekonomik dengeye geri dönüş hızının ihracatta yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eekonomik açıdan farklılıklara sahip üyelerin bulunduğu Euro alanı, kur alanı açısından mükemmel bir örnek teşkil etmemektedir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 116 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account