IAU Open Access

YÖNETİM SÜRECİNDE YÖNETİCİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Torun, Derya
dc.date.accessioned 2019-05-16T14:14:57Z
dc.date.available 2019-05-16T14:14:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1967
dc.description.abstract Rekabetin yaşandığı iş hayatında kurumlar, çalışanlarından daima üst seviyede motivasyon ve performans beklerler. Bu sayede hem kurum hem çalışan istenilen verimi sağlamış olur. Motivasyon ise belirli bir iletişimle sağlanmaktadır. Çünkü iletişim iş hayatının kilit kelimesidir. Rekabetin arttığı günümüz şartlarında verimlilik ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada işletmelerde yöneticilerin iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri sağlık kurumlarında yapılan araştırmaya göre önemle vurgulanmıştır. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yönetim ve yönetici, iletişim ve motivasyon kavramları anlatılmıştır. İkinci bölümde iletişimin amaçları, süreci, temel öğeleri, özellikleri, fonksiyonları, türleri ve örgütsel iletişimde sorunlar ve örgütsel iletişimi engelleyici faktörler vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde motivasyon süreci, amaçları, temel kavramları ve motivasyon konusunda ileri sürülen kuramlar vurgulanmıştır. Dördüncü bölümde yöneticilerin iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu üzerindeki etkileri ve sonuçları vurgulanırken son bölümde ise metodoloji ve sonuçlar incelenerek yöneticilerin iletişim becerilerinin çalışan motivasyonu üzerine etkisi üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject İletişim Becerileri tr_TR
dc.subject Çalışan Motivasyonu tr_TR
dc.subject Özel Hastaneler tr_TR
dc.subject Kamu Hastaneleri tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Manager tr_TR
dc.subject Communication Skills tr_TR
dc.subject Employee Motivation tr_TR
dc.subject Private Hospitals tr_TR
dc.subject Public Hospitals tr_TR
dc.title YÖNETİM SÜRECİNDE YÖNETİCİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SAĞLIK KURUMLARINDA BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The institutions in business life, where there is competition, always expect a high level of employee motivation and performance. In this way, both the institution and the employee ensure required productivity. The motivation is provided with a specific communication. Because communication is the keyword of career. Efficiency comes to the forefront in today's World with increased competition. In this study, the impact of manager’s communication skills on employee motivation is overemphasized by a study conducted in health institutions. This study consists of five chapters. In the first chapter, manager and administration, communication and motivation concepts are explained. In the second part, the purpose of communication, process, basic elements, features, functions, types, problems in organizational communication and hindering factors are highlighted. In the third part, the process of motivation, goals, basic consepts and theories have been alleged on motivation are emphasized. Effects and consequences on employee motivation of managers’ communication skills emphasized in the fourth section, while the final section focuses on the impact of communication skills of managers on employee motivation by examining methodology and results. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 150 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account