IAU Open Access

GERÇEK ZAMANLI SINIF İÇİ DAVRANIŞ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Mert, Cüneyt Ali
dc.date.accessioned 2019-05-16T08:22:33Z
dc.date.available 2019-05-16T08:22:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1951
dc.description.abstract Güncel hayatta, eğitim ve öğretim kalitesinin ölçümü için bir çok kriter vardır. Bu kriterlerin her birinin kendine has bir öneme sahiptir. Ancak, bir öğretmenin sınıf içerisindeki hakimiyeti sağlaması, eğitim sürecinin kesilmeden devamını sağlayacak bir kriterdir. Öğretmenin alan bilgisinin derinliği bu noktada ortaya çıkmaktadır lakin sadece alan bilgisi de yeterli olmayacak, genel kültür seviyesi ve bu bilgilerini öğrencilerini aktarma kabiliyeti de yukarıda bahsedilen sınıf içi hakimiyete katkısı göz ardı edilemeyecek kadar büyük olmaktadır. Örgün eğitim veren okullarda sınıf içerisindeki öğrenci davranışı problemleri, eğitim sürecini en çok sekteye uğratan sorunlardır. Öğretmenin özellikle davranış problemlerine karşı bulduğu çözümler, o ortamda yapılacak eğitimin hem içerik kalitesinin artmasını hem de öğrenci tarafından kanıksanmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra öğretmenin çalıştığı kurumdaki disiplin kültürünün gelişmemiş olması ve/veya problemli davranışlara karşı davranış politikasının yetersiz olması hatta hiç olmaması, o kurumda eğitim öğretimin tam anlamıyla yapılamayacağının da bir göstergesi olabilmektedir. Davranış yönetiminin eğitim öğretim faliyetlerideki yeri tartışılamayacak kadar önemlidir. Bir toplumun eğitim kalitesi o toplumun geleceğin şekillendirmektedir. Eğitim dünyasında davranış yönetiminin uygulanacağı alanlardan en önemlisi sınıf içidir. Öğrencilerin öğrenme faliyetlerinin hedef davranışlarını tam olarak kendi ile bütünleştirebilmesinin altında yatan etkenlerin en önemlileri arasında gelmektedir. Öğretmenin sınıf için uygulayacağı davranış yönetim metotları için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Geliştirilen her yeni yöntemle okullardaki öğretme ve öğrenme faliyetleri daha işlevsel bir konuma getirilmiş, dolayısıyla toplumun maruz kaldığı eğitimin kalitesi de topyekün yükselmiştir. Teknolojinin gelişiminden etkilenen ve faydalanan her alan gibi eğitim dünyası da bu gelişime ayak uyduran sektörler arasında kendini göstermiştir. Özellikle eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılabilecek cihazlara ilgi gösterilen eğitim sektörü, bunun akabinde bir çok yazılıma da kapılarını açmıştır. Öyleki bazı eğitim faliyetleri için geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen uygulamalar teknolojiyle uygulanmaya başlamış, geleneksel yöntem teknolojiye yenik düşmüş, yerini tamamiyle teknolojik gelişmelerin o alan için geliştirdiği yeni yönteme yerini bırakmıştır. Eğitim dünyası özellikle son beş yılda teknolojiyi kullanma konusunda bir kademe daha öteye giderek öğrencilerin mobil cihazlarla derslere girmesine izin vermiş, eğitimde mobil cihazlar yardımı ile ders yapma konusunda girişimler yapılmıştır. Bu zamana kadar öğretmen kontrolündeki teknoloji artık öğrenci eline geçmiş ve bu zamana kadar yapılan tüm uygulamalar şekil ve boyut değiştirmiştir. Tablet cihazların öğrenciler tarafından ders içerisinde kullanmasının sayısız faydasının yanı sıra bir çok handikapı da gün yüzüne çıkmış, henüz o zamanana kadar karşılaşılmayan sınıf için problemleri ile baş başa kalınmıştır. Sınıftaki bir çok istenmeyen davranış için öğretmenlerin yıllarca geliştirdiği ve artık kanıksanmış onlarca yöntem mevcuttur. Bu yöntemlere artı olarak öğretmen otokontrol sistemini sınıfında uygulayabilir hale geldiğinde ders işleyiş süreçlerinde genelde herhangi bir problem yaşamadan tamamlamaktadır. Tüm bu yöntemlerin tabletli eğitim ile birlikte tekrar revize edilmesi ve ondan sonra uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde, kendini geliştirmede yavaş kalan her öğretmen sınıf yönetim problemleri ile karşı karşıya kalacaktır. Gerçek Zamanlı Sınıf İçi Davranış Yönetim Sistemi - Dersteyiz.Net, tabletli eğitim yapılan sınıflarda ders işleyiş süreçlerinde yaşanan problemleri en aza indirgemek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Yıllar boyu araştırılarak keşfedilen davranış yöntemleri ile teknolojiyi aynı noktada buluşturan sistem, teknolojinin kullanıldığı sınıflarda eğitimin daha sağlıklı devam etmesine katkı sağlamaktadır. Tabletli eğitim yaparak okullar eğitim kalitelerini bir üst seviyeye taşımak için gerekli adımı atmışlar demektir. Bu noktadan sonra geriye doğru hamlelerle doğru yöntemleri keşfedip uygulamak kalmaktadır. Eğitim dünyasında teknolojinin yıllar sonra ilk defa öğrenci merkezli kullanımına başlanıldığı düşünüldüğünde, bu alanda keşfedilecek yönetim stratejilerinin henüz hala bir çoğu araştırma yapılarak ortaya çıkarılmayı beklemektedir. Dersteyiz.Net öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışlarını puanlayarak, olumluların devamını sağlayarak, olumsuzların ise olumluya dönüşmesine katkıda bulunarak öğrenci davranışlarını yönetmeyi, öğretmenlerin amaçları doğrultusunda ders yapabilmelerine olanak sağlamak için geliştirilmiş bir uygulamadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Mobil Eğitim tr_TR
dc.subject Sınıf İçi Davranış Yönetim Sistemi tr_TR
dc.subject Web Programlama tr_TR
dc.subject Mobil Programlama tr_TR
dc.subject Mobile Education tr_TR
dc.subject Classroom Behavior Management System tr_TR
dc.subject Web Programming tr_TR
dc.subject Mobile Programming tr_TR
dc.title GERÇEK ZAMANLI SINIF İÇİ DAVRANIŞ YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In actual life, there are many criteriasfor measuring the quality of education and training. Each of the criteria has a unique self importance. How ever, to ensure dominance in the classroom of a tutor from the beginnining of this criterion is a criterion to ensure the continuation without interruption of the educational process. The depth of the teachers knowledge arises at this point, and yet only the indormation that will not be enough, the general level of culture and info, of the students transfer capabilityalso is too large to be ignored. Contributed to dominance within the above mention class. Formal education classes in schools in which student behaviour problems, the education process are the problems which cause the most sectarian. Tutor in the class leading and guiding the position, especially against the behaviour of solutions to the problems it finds, it increased the quality and content of education to be done in an enviroment that will allow both inured buy students. It is not developed as well as the culture of discipline and/or the lack of inadequate or non behavior policy against problematic behavior, how ever, have been recieving training in any service in behavior management tutors also can not be done literally indicator of academic training in that institution it may be. Educational quality of a society is shaping the future of that society. Therefore, the teaching – learning process will directly affect in a healthy way it is essential to sustain, given the necessary attention to this factor. The most important of ares where implementation of the action in the world of education is classroom management. The target is exactly the behavior of learning activities student’s are able to come across the most important of the factor’s underlying in TEGRATE with there own, various studies have been made to the behavior management methods will be applied to classroom tutors, education results in articles that has been presented to the world. It has developed a new method of teaching in all schools and learning activities that were brought to a more functional position and thus the quality of education in society has increased the overall exposure. As the world of education and benefit all area’s affected by the technology also showed itself among industry, keep pace with this development. The interest in the device can be used in the education sector, especially in education process, thereafter alot of software has also opened it’s doors. So that was introduced with technology implementation’s for some educational activities with traditional methods, the technology has succumbed to the traditional method, the location of technological development is completely replaced by the new methods developed for the area. For example, reflecting the curtain from a geography tutor is no longer connected to the computer rather than drive maps show’s the students grade contour line projection devices. Because tutors will use a lesson in the classroom 3-4 maps of transportation, which has been used in computer and projection that also is unnecessary. The map he wanted was to show the opportunity to show the size and depth has become abviously more attractive to a tutor. This type of simple and yet functional benefits as well as tutors can contribute to the course in much more different sizes developed software. Going a step further, especially in the last five years, technology has allowed student’s to enter the world of education by going to classes with mobile devices. Attempts have been made in making education courses with mobile devices. The previouse periods can be briefly summarized the use of technology in education. Firstly service in all classes within the school is collected at a single point of technological device’s it has been started with a medium education. In this case, once the spread has continued it’s overall teaching and learning activities in every class in the device itself. But this time, the students role in these types of application’s have only been followed the right of use is always a tutor. For a very undesirable behavior in the classroom teachers for many years have developed dozen’s of methods, which is available now taken for granted. This method can be applied by tutor’s in the classroom in the course of self-control system operaion process completed without any problems. All these methods are to be revised with training and must be applied there after with tablets. Otherwise, the remaining slow inself-improvement, every tutor will face problems with classroom management. Real-time Classroom Behavior Management System – Dersteyiz.net the problems experienced in the course of the operation process is a software traing class made tablet has been developed to minimize. For years investigating the behavior discovered methods and technology system meet at the same point, the technology used in classrooms where education has contributed to be continued in a healthy way. The quality of education by training in schools with tablets have taken the necessary steps to move to a higher level. After this point the remains after applying the right methods to discover and move backwards when training in the use of technology in the world it then believed that the initiation of the first student – centered, the discovery to management strategie’s in this area yet still await discovery made many research. Dersteyiz.net is scoring students positive and negative behaviors, allowing the continuation of the positive and the negative of managing student behavior contribute’s to turning positive, it is an application developed for the purpose of tutors to enable them to conduct courses. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 115 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account