IAU Open Access

OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Ferhat
dc.date.accessioned 2019-05-16T07:36:12Z
dc.date.available 2019-05-16T07:36:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1942
dc.description.abstract 30.03.2012 Tarihinde yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak ikiye ayrılmıştır. Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin okul dönüşüm programı ile ilişkili olarak değişip değişmediği literatürde merak edilen ve araştırılması gereken konulardan biridir. Yapılan bu araştırmada genel anlamda öğretmenlerin okul dönüşümlerine yönelik algıları tespit edilmeye ve bu algıların iş doyumu ile ne düzeyde ilişkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. İstanbul İli Bakırköy, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih İlçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu öğretmenler arasından seçilen 149 öğretmen de araştırmanın örneklemini teşkil etmektedir. Mevcut amaca ulaşmak üzere Minnesota iş tatmin ölçeği ve okul dönüşümü ile ilgili bir mülakat formu uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 20 programına girilerek mülakat sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin genel olarak okul dönüşüm programı hakkında olumlu görüş bildirdikleri ve iş tatmin düzeylerinin de olumlu olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Okul dönüşümü tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject İş doyumu tr_TR
dc.subject School transition tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.subject Occupational satisfaction tr_TR
dc.title OKUL DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Compulsory education has been increased from 8 years’ to 12 years’ by legal arrangements and primary schools have been separated into two as primary school and secondary school since 3 March , 2012. The subject which has been wondered about and has to be studied on in education literature is whether teachers’ occupational satisfaction levels have changed or not related with school transition programme. In this research, teachers’ perception towards school transition will be identified in general and on which level these perceptions are related with their occupational satisfaction will also be defined. The teachers employed in primary and secondary schools in Bakırköy, Zeytinburnu, Bağcılar and Fatih, the districts in city of İstanbul, consist of the research population.149 Teachers who have been selected among these teachers constitute research sample. In order to reach the goal, Minessota Occupational Satisfaction Questionnaire and an interview form related with school transition programme have been implemented. Questionnaire results have been entered on SPSS20 programme and also have been evaluated with interview results. In general, teachers have declared positive opinion about school transition programme and it’s also been observed that their occupational satisfaction level is positive. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 60 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account