IAU Open Access

2011 VAN DEPREMİNDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

Show simple item record

dc.contributor.author Talas, Hasan
dc.date.accessioned 2019-05-16T07:23:21Z
dc.date.available 2019-05-16T07:23:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1937
dc.description.abstract 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen Van-Edremit merkezli deprem; Van ili merkezinde, ilçelerinde ve çevresinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiştir. Ayrıca bölgede yıkıcı hasarlara da neden olmuştur. Çok sayıda can kaybına da yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazdan sağ olarak kurtarılmıştır. Ülkemizde afet yönetiminin tek elde toplanarak eşgüdümün sağlanması, afet politikalarının gözden geçirilerek olası afetlere karşı daha dikkatli ve hazırlıklı olunması, afet sonrası yönetimde olan bireylerin daha profesyonel davranarak afetin olası etkilerini minimize etmesi, Van Depremi sonrası gerek merkezi, gerekse yerel yönetimler bazında yapılanlar/yapılamayanlar irdelenerek ve fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin olası diğer afetlere karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın birinci bölümünde afet yönetiminden, ikinci bölümde Van depreminden, deprem anı ve sonrasında yönetim birimlerinin yapmış oldukları çalışmalardan bahsedilmiştir. Yapılan çalışmalar ait belgeler birleştirilerek birtakım sonuçlara ulaşılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Van Depremi tr_TR
dc.subject Afet Yönetimi tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Van Earthquake tr_TR
dc.subject Disaster Management tr_TR
dc.subject Local Governments tr_TR
dc.title 2011 VAN DEPREMİNDE MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol October 23, 2011 earthquake that occurred in Van-Ercis centered and 9 November 2011 earthquake that occurred in Van-Edremit-based; In the center of Van, in and around the county was felt very strongly. Also in the area was also cause devastating damage. Has also led to loss of many lives. October 23 and November 9, 2011 a total of 644 citizens lost their lives in the earthquake, 1,966 citizens were injured and 252 were rescued alive from the debris of our citizens. In our country, disaster management from one source are gathered together to ensure coordination, disaster policies by reviewing the possible disaster more carefully and to be prepared, post-disaster management of individuals who are more professional acting disaster potential impacts to minimize the Van earthquake victims both the central and local governments on the basis of those made / unachievable and assessed and located on the fault line of our country is to ensure preparedness against possible other disasters. This disaster management in the first part of the study, in the second part of the Van earthquake, earthquake and the work they have done after the administrative units have been mentioned. Studies of documents by combining a number of conclusions were reached and made some suggestions. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 106 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account