IAU Open Access

CIVIL AVIATION AS AN ELEMENT OF SOFT POWER IN TURKISH FOREIGN POLICY: TURKISH AIRLINES CASE STUDY

Show simple item record

dc.contributor.author Bilkay, Sibel
dc.date.accessioned 2019-05-16T07:16:34Z
dc.date.available 2019-05-16T07:16:34Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1934
dc.description.abstract The political, socio-economic, cultural, commercial and technological improvements in today's world removed all the obstacles that slow down globalization and turned the world into societies which need each other and are in communication with. Improving trade and technology, triggered people demand to move and travel to different parts of the world and thus air transportation became the most reliable, minimizing the distance quickly option. In a globalizing world, establishing several bodies about civil aviation became necessary in order to form the standards in quality, safety, hygiene, navigation systems, the training of aviation personnel and the purpose of implementing aviation activities in the maximum safety and quality. In this study, the overall structure of the civil aviation, the history of aviation in Turkey, Turkish foreign policy and policy components are examined, focusing onto Turkish Airlines Incorporate Company, established in 1933, with the name of Governmental General Management. In this regard, whether new opened THY destinations is parallel with Turkish foreign policy followed is determined, with an insight to effectiveness of politicians at intra-firm decisions. And also discussed, THY the undertook ''Soft Power'' mission of Turkey or not. In the conclusion, the idea of private entities other than Turkish Airlines (THY) undertaking similar missions is suggested. Meanwhile, need of encouraging aviation sector that grows rapidly is mentioned. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject THY tr_TR
dc.subject Soft Power tr_TR
dc.subject Foreign Policy tr_TR
dc.subject Civil Aviation tr_TR
dc.subject THY tr_TR
dc.subject Yumuşak Güç tr_TR
dc.subject Dış Politika tr_TR
dc.subject Sivil Havacılık tr_TR
dc.title CIVIL AVIATION AS AN ELEMENT OF SOFT POWER IN TURKISH FOREIGN POLICY: TURKISH AIRLINES CASE STUDY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Günümüz dünyasında meydana gelen politik, sosyo-ekonomik, kültürel, ticari ve teknolojik gelişmeler, küreselleşmenin önündeki tüm engelleri kaldırmış ve dünyayı birbirine ihtiyaç duyan, birbiri ile iletişim halinde toplumlar haline getirmiştir. Ticaretin ve teknolojinin gelişiyor olması, insanların dünyanın farklı bölgelerinde yer alma isteklerini tetiklemiş ve bu sebeple havayolu ulaşımı en güvenilir, mesafeleri hızlı bir şekilde en aza indiren seçenek olarak tercih nedeni olmuştur. Küreselleşen dünyada kalite, güvenlik, hijyen, seyrüsefer sistemleri, personellerin eğitimi gibi havacılık faaliyetinin sürdürülebilmesini mümkün kılan konularda standartlar oluşturulabilmesi ve havayolu faaliyetlerinin en azami güvenlikli ve kaliteli hizmet verir durumda ifasının sağlanabilmesi amacıyla sivil havacılıkla ilgili çeşitli birimler kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmada, sivil havacılığın genel yapısı, Türkiye‟deki havacılık tarihi, Türk dış politikası ve politika bileşenleri incelenerek; Devlet Umum Müdürlüğü ismi ile 1933 yılında kurulmuş olan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı‟nın yeni destinasyonlar açmasında Türk dış politikası ile paralellik gösterip göstermediği, diğer bir deyişle, şirket içi kararların alınmasında siyasilerin etkisinin olup olmadığı irdelenmiş ve Türkiye‟nin “Yumuşak Güç” misyonluğunu üstlenip üstlenmediği değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde, özel şirket statüsündeki Türk Hava Yolları (THY) gibi diğer hava yolu şirketlerinin de benzer misyonları üstlenebileceği, ayrıca günden güne büyüyen havacılık sektörünün bazı alanlarda teşvik edilmesi hususunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 85 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account