IAU Open Access

TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Necla
dc.date.accessioned 2019-05-14T08:29:21Z
dc.date.available 2019-05-14T08:29:21Z
dc.date.issued 2015-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1921
dc.description.abstract Bu araştırmada, ortaöğretimdeki birçok lise türünden biri olan Teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve alan değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Teknik lise öğrencilerin biyoloji dersine yönelik tutumlarını belirlemek için, Koçakoğlu ve Türkmen (2010) tarafından geliştirilen “Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve 3 maddeden oluşan “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Tutum ölçeğinin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0,94’tür. Ölçek, İstanbul ilinin Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm Teknik Liselerine 2013-2014 eğitim öğretim yılının II. Döneminde öğrenim gören 945 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonuçları SSPS programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Teknik lise öğrencilerinin tutumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin tutumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin okuduğu alanlara göre tutumlarına bakıldığında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. RTV alanında okuyan öğrencilerin hem Bilgisayar alanı öğrencileri hem de Diğer (Harita, Mobilya, Kimya Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojisi) alanları öğrencilerinin puanları arasında RTV lehine, Elektronik ve Diğer kategorisindeki alanlarda okuyan öğrencilerin puanları arasında ise Elektronik lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bunların dışındaki alanlarda anlamlı bir fark bulunamamıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Biyoloji dersine karşı tutum tr_TR
dc.subject Teknik Lise tr_TR
dc.subject Cinsiyet tr_TR
dc.subject Alan tr_TR
dc.subject Attitude towards biology course tr_TR
dc.subject Technical High School tr_TR
dc.subject Gender tr_TR
dc.subject Major tr_TR
dc.title TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study aims to investigate Technical High School students’ attitude towards biology course in terms of the variables of gender and major. The scale of “Attitude Towards Biology Course” that was developed by Koçakoğlu ve Türkmen (2010) in order to assess students’ atttude towards biology course and “Personal Information Form” that was consisted of 3 items were utilized in this study. The Cronbach-Alfa coefficient of the attitude scale is 0,94. 945 students who are studying in Technical High Schools, which are affiliated to National Education Ministry, in the district of Bayrampaşa in the city of İstanbul were administered the scale in the spring semester of 2013-2014. The results were analyzed by using the statistical package SPSS. Technical High School students’ scores of attitude were found to be in moderate level. The results revealed no significant difference between the students’ scores in terms of gender. However, significant differences were found between the students’ scores in terms of the major they were enrolled. There was a significant difference between the scores of students who study in Radio-Television (RTV) and those who study in Computer and those who study in Other (Mapping, Furniture, Chemistry, Electric-Electronic ve Machine Technology) major as well as the scores of students who study in Electronic and Other in favor of those who study in RTV and Electronic. No significant difference were found between the scores of the students who study in other majors. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 47 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININFARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Necla DOĞAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Deniz SARIBAŞ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account