IAU Open Access

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001, OHSAS 18001 VE ISO 10002) UYGULAMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Akan, Ercan
dc.date.accessioned 2019-05-14T07:16:52Z
dc.date.available 2019-05-14T07:16:52Z
dc.date.issued 2015-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1914
dc.description.abstract Küreselleşmeyle birlikte artan rekabet koşullarını ilk önce hisseden sektörlerden biri de lojistik sektörüdür. Artan ürün ve hizmet çeşitliliği, müşterilerin beklentilerin artması, ürün ömür döngüsünün kısalmasına bağlı olarak tedarik zincirinin getirdiği kompleks yapı, düşük maliyet gereksinimi, yüksek hizmet seviyesi ve modern ve gelişmiş kalite anlayışı ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, işletmeler tarafından aynı ölçüde hizmet kalitesini arttırma yarışına girmelerine sebep olmuştur. Bu da, kalite yönetim sistemlerinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, lojistik sektöründe kalite yönetim sistemleri örneklendirilerek irdelenmiştir. Birinci bölümde genel bir perspektifte kalite yönetim sistemlerinin önemine değinilmiştir. İkinci bölümde lojistik sektörünün özellikleri, ekonomik büyüklüğü, temel lojistik tanımlar, tedarik zinciri yönetimi, lojistik fonksiyonları, lojistik sektöründe kalite ve kalite yönetim sistemleri hakkında bilgileri verilmiştir. Üçüncü bölümde, lojistik sektöründe kalite ve kalite yönetim sistemleri konusunda yapılan literatür çalışmaları kronolojik olarak taranarak derlenmiştir. Dördüncü bölümde kalite kavramları ve lojistik sektöründe kalite yönetim sistemleri konusuna değinilmiştir. Ayrıca kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001, ISO 10002 ve OHSAS 18001 kalite yönetim sistemleri özelliklerine değinilmiştir. İşletmelerde birden çok uygulanan kalite yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlayan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) konusunda bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde sektöre yönelik uygulama çalışmalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda; Türkiye’de lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hedef seçilerek bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sorularıyla, işletmelerin Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri farkındalığı ve işletmedeki uygulama düzeyleri konusunda genel bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca, lojistik işletmelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalığı ve uygulama düzeyleri ölçülmüştür. Anket verileri temelinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik verileriyle, sektörün sahip olduğu iş kazaları karşılaştırılmıştır. Ayrıca aynı anket soruları Dünya’daki lojistik firmalarına da gönderilmiştir, fakat yeterli katılım konusunda problem yaşanmasından dolayı eldeki veriler ışığında kısmı olarak değerlendirilmiştir. Bir başka çalışmada ise, Türkiye’deki faaliyet gösteren bir lojistik firmasında kalite yönetim sistemlerinin entegrasyonuna dair Entegre El Kitabı hazırlanmıştır. Son çalışmada ise, yine aynı firmanın sahip olduğu müşteriler üzerinden ISO 10002 müşteri memnuniyeti ve müşteri şikâyetleri konusunda bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sorularıyla müşterilerin memnuniyet düzeyleri, şikâyetlerinin belirlenmesi, problemlerin ve tekrarlanan hataların saptanması amacıyla bir değerlendirme yapılmıştır. Son bölümde de çalışmaların sonuçları irdelenerek önerilerle tez çalışması tamamlanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Entegre Yönetim Sistemi (EYS) tr_TR
dc.subject ISO 9001 tr_TR
dc.subject ISO 10002 tr_TR
dc.subject OHSAS 18001 tr_TR
dc.subject Lojistik tr_TR
dc.subject Kalite tr_TR
dc.subject Kalite Yönetim Sistemi tr_TR
dc.subject İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tr_TR
dc.subject Integrated Management System (IMS) tr_TR
dc.subject ISO 9001 tr_TR
dc.subject ISO 10002 tr_TR
dc.subject OHSAS 18001 tr_TR
dc.subject Logistics tr_TR
dc.subject Quality tr_TR
dc.subject Quality Management System tr_TR
dc.subject Occupational Health and Safety Management System tr_TR
dc.title LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001, OHSAS 18001 VE ISO 10002) UYGULAMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol With the beginning of the globalization, the industry that firstly effected by increasing competitive conditions is one of which logistics industry. It is found out that increasing production and variations of service, increasing customers' expectations, complicated structure of supply chain depending on reduction of production life cycle, requirement of low cost, high level service, necessary of modern and contemporary of enhanced quality understanding. This situation caused that being for increasing service level at the same level by organizations. Therefore, it is emphasized why quality management system is significant for the organizations. In the study, quality management system by exemplify is studied in logistics industry. In first chapter, it is mentioned that importance of quality management systems in general perspective. In second chapter, it is studied that characterization, of logistics industry, economic size in the World, definitions of basic logistics terms, supply chain management, logistics activities, quality and quality management systems in logistics industry. In third chapter, it is studied that chronological literature view regarding quality and quality management in logistics industry. In fourth chapter, it is studied that definitions of quality and quality management system in logistics industry. Additionally, it is studied that characteristic of which quality management systems ISO 9001, ISO 10002 and OHSAS 18001 among quality management systems. It is mentioned regarding in organizations Integrated Management System (IMS) that integrated multiple quality management systems under one structure. In fifty chapter, it’s given more cases full play in logistics. In the study, a survey was studied by targeting the organizations in business in logistics industry. A general review is studied in respect of survey questions outlook on quality awareness, quality management systems and its application level in the logistics organizations. Furthermore, it was measured in respect of Occupational Safety and Health (OS&H) awareness and its application level in the organization in logistics industry. The occupational accidents in logistics industry based on the data of survey were compared with the statistic data that the occupational accidents in logistics industry of Social Security Institution (SSI). Furthermore, in the study the same survey questions were disturbed to logistics organizations all over the World however, due to insufficient contribution by organizations it is partly considered that the lights of data on hand. In another study, Integrated Quality Manuel is prepared regarding integration of quality management systems in a logistics company in business in Turkey. In the last study, a survey is carried out with the same company’ customers as regards ISO 10002 Customer Satisfaction Guidelines for Complaints Handling in Organizations. It is evaluated to aimed with survey questions that customer’ satisfaction level, specifying complaints, determining of problems and repeating errors. In last chapter, the thesis was concluded along with suggestions by researching conclusion of the study tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 227 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account