IAU Open Access

KENT MOBİLYALARININ TEMEL TASARIM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ghorab, Peyman
dc.date.accessioned 2019-05-13T09:30:50Z
dc.date.available 2019-05-13T09:30:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1900
dc.description.abstract Kent mobilyaları, kent yaşamını daha zevkli ve anlamlı kılan, kente konfor ve estetik katan, kentlerin üzerinde yaşayan insanların ihtiyaçlarında ve kültürlerindeki farklılıklar göz önüne alınarak sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik, ergonomik ve demografik açıdan incelenerek düzenlenmelidir. Kentsel tasarımda ve onun bileşenlerinden biri olan kent mobilyalarında temel estetik ilkelerin göz önünde tutulması son derece önemli bir konudur. Tasarımcı ve ilgili disiplinler bu ilkelerin tümünü tasarım süreci boyunca dikkatlice gözlemlemelidirler. Kent çevrelerinde doğru planlama, tasarım ve uygulama ile insanlar için daha konforlu ve yaşanabilir ortamlar oluşturmak önemlidir. Kaliteli kent çevreleri oluşturmada kent estetiği ve kenti güzelleştiren elemanların varlığı konularına dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde estetik kaygıların artmasıyla birlikte kent mobilyaları tasarımı kentsel imajlar içerisinde giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmanın ana amacı çevresel estetik ilkelerinin ve bu ilkelerin kent mobilyası ile ilişkilerinin irdelenmesidir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kentsel Çevre tr_TR
dc.subject Kent Mobilyaları tr_TR
dc.subject Temel Tasarım tr_TR
dc.subject Düzenleme İlkeleri tr_TR
dc.subject Urban Environment tr_TR
dc.subject Street Furniture tr_TR
dc.subject Aesthetic tr_TR
dc.subject Basic Design tr_TR
dc.subject Principles of Arrangement tr_TR
dc.title KENT MOBİLYALARININ TEMEL TASARIM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol All people need to connect and communicate with their surrounding environment and other people, to be able to perform social activities in safe, trustable and balanced manners. Such circumstances can be achieved through satisfying urban planning that aim at creating an aesthetic city. Aesthetic is one of more importance nowadays, therefore, using urban furniture designing to create a more beautiful face for cities is given a top priority. Regarded as the items, creating urban comfort and urban aesthetics, being the meaning and joy of the urban life; urban furniture contributes to the social life and should be organized considering socially, culturally, psychologically, economically, ergonomıcally by reckoning the differences of the culture and the human being’s needs living on these cities. It is important to create a more comfortable and livable environment with proper planning, design and application in the urban environment. Presence of urban aesthetic and urban beautification elements are crucial for urban environment quality. Street furnitures have become importance with the increase of aesthetic concern in urban images. Considering the fact that understanding of aesthetics and its constituent principles in the design of urban environments-Urban Design- and its constituent elements-Street Furniture- is extremely important issue. Designers and relevant disciplines must be careful to observe all these principles throughout the designing process. Reviewing the aesthetic principles and their relationship with urban furniture is the main goal in this project. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 90 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account