IAU Open Access

BRAND POSITIONING STRATEGIES OF COFFEE SHOPS IN TURKEY, A COMPARATIVE STUDY WITH A CUSTOMER POINT OF VIEW

Show simple item record

dc.contributor.author Sumair
dc.date.accessioned 2019-05-13T08:06:34Z
dc.date.available 2019-05-13T08:06:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1884
dc.description.abstract Brand Positioning is a mandatory notion in field of marketing. Although the importance of the observation, however, present is narrow study in the area of positioning, illustrating to how and what brand positioning deviations consumer insights and how positioning productivity can be distinguished. Brands have growing reputation in consumer judgment process with the growing competitiveness in the market. Brand positioning help consumer to choose product that delight their need, arrogate their passions then reward them to inaugurate their position in civilization. The aim to this research is to evaluate the brand positioning strategy of coffee shops in Turkey. This pragmatic research taking through logical analysis the existing literature, notable to the evaluation of a hypothetical background. Coffee shops in Turkey are placing a focus on the brand positioning strategy, it is necessary for the coffee shops to strategically find a way to get a competitive advantage over the others as a marketing strategy, as there exists several competitors. It will discover the significance of Starbucks and Costa Coffee brand positioning. It widely evaluates all the possible aspects which directly or indirectly influence coffee shops. Operationally, coffee shops brand competitiveness can be viewed from the image it transmits and the impact it has in the minds of consumers. The study has been taken by qualitative and quantitative methods of research by conducting a self-structure online questionnaire survey. The questionnaires were completed by consumers. The intent of merging the outcomes of qualitative and quantitative study procedure, methodology taken was apply of Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to establish the outcomes of the primary research. The judgment of the research presented that the brand positioning strategy of coffee shops in Turkey are significantly related to the quality of the factors, which Starbucks achieved and Costa Coffee withdraw from market. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Positioning tr_TR
dc.subject Brand positioning tr_TR
dc.subject Brand positioning strategy tr_TR
dc.subject Coffee tr_TR
dc.subject Coffee shops tr_TR
dc.subject Coffee shops in Turkey tr_TR
dc.subject Starbucks tr_TR
dc.subject Costa Coffee tr_TR
dc.subject Konumlandırma tr_TR
dc.subject Marka konumlandırma tr_TR
dc.subject Marka konumlandırma stratejileri tr_TR
dc.subject Kahve tr_TR
dc.subject Kahve dükkanları tr_TR
dc.subject Türkiye'de Kahve Dükkanları tr_TR
dc.subject Starbucks tr_TR
dc.subject Costa Kahve tr_TR
dc.title BRAND POSITIONING STRATEGIES OF COFFEE SHOPS IN TURKEY, A COMPARATIVE STUDY WITH A CUSTOMER POINT OF VIEW tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Marka konumlandırma pazarlama için gerekli bir olgudur. Algının önemine rağmen konumlandırmanın etkisinin nasıl artırılabileceği ve hangi konumlandırmaların insanların algısını değiştireceğini açıklayan araştırma sayısı sınırlıdır. Pazarlamada artan rekabetle birlikte markalar da tüketicinin karar verme sürecinde artan bir öneme sahiptir. Marka konumlandırma tüketicinin isteklerini karşılayan, arzularına uygun ürünü seçmede ve toplumda bir yer edinmesinde yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki kahve dükkânlarının marka konumlandırma stratejisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Çalışma teorik bir içeriği genişletmeye yardımcı olan, güncel literatürün sistematik incelemesi ile ilerlemekte ve Türkiye’deki kahve dükkânlarının marka konumlandırma stratejilerine odaklanmaktadır. Sektörde çok sayıda rakip bulunduğu için, kahve dükkânlarının rekabet ortamında pazarlama stratejilerinin kullanımıyla rekabet üstünlüğü sağlaması önem kazanmaktadır. Çalışma Costa Kahve ve Starbucks’ın marka konumlandırma stratejilerine odaklanmıştır ve çalışmada söz konusu dükkânları doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen tüm olası yönler geniş bir şekilde değerlendirilmiştir. Kahve dükkânları arasındaki rekabetin etkisi, süreç içerisinde tüketicinin zihninde oluşan marka imajında değişiklik yaratmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmış ve tüketiciler tarafından doldurulan bir anket çalışmasına yer verilmiştir. Nitel ve nicel yöntemlerle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve birleştirilmesi amacıyla SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Türkiye’deki kahve dükkânlarının marka konumlandırma stratejilerinin rekabetçi üstünlüğü sağlamada etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Nitekim sonuçlara paralel olarak Costa Kahve Türkiye pazarından çekilmiştir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 110 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account