IAU Open Access

NON-PRODUCTIVITY IN THE PUBLIC SECTOR OF PAKISTAN

Show simple item record

dc.contributor.author Altaf, Amer
dc.date.accessioned 2019-05-13T07:43:55Z
dc.date.available 2019-05-13T07:43:55Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1883
dc.description.abstract Governments all over the world are responsible to manage the public resources in the most efficient and effective way in order to benefit the public to its maximum. The role of the Public Sector thus gets importance not only for the smooth running of government but also for the welfare provided to the public. Unfortunately, Pakistan after its independence is suffering from political instability, poverty, lawlessness, injustice, social and economic disparities. The same effects reflect on the Public Sector of Pakistan which is inefficient and non-productive mainly due to political interferences, lack of transparency, low wages and large unskilled workforce. Thus instead of contributing to the economy, the Pakistan’s Public Sector has become a burden on the economy where government is spending the money to keep the Public Sector’s enterprises running. This paper will endeavour to find the underlying reasons for the non-productivity of the Public Sector and to suggest some recommendations in order to make it productive tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Graduate School of Social Sciences Istanbul Aydin University tr_TR
dc.title NON-PRODUCTIVITY IN THE PUBLIC SECTOR OF PAKISTAN tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Tüm dünyada hükümetler, maksimum kamu yararı amacıyla en verimli ve etkin şekilde kamu kaynaklarını yönetmek için sorumludur.Kamu Sektörünün rolü dolayısıyla hükümetin düzgün çalıştırmak için değil, aynı zamanda kamuya sağlanan refahı için değil, sadece önem kazanmaktadır. Ne yazık ki, Pakistan, bağımsızlık sonrası siyasi istikrarsızlık, yoksulluk, hukuksuzluk, adaletsizlik, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler muzdariptir.Aynı etkiler siyasi müdahalelere, şeffaflık eksikliği, düşük ücretler ve geniş vasıfsız işgücünün başlıca nedeni verimsiz ve üretken olmayan Pakistan'ın Kamu Sektörü yansıtmak. Böylece yerine ekonomiye katkı, Pakistan'ın Kamu Sektörü hükümeti çalıştıran Kamu Sektörünün işletmelerin tutmak için para harcama ekonomi üzerinde bir yük haline gelmiştir. Bu kağıt Kamu Sektörünün olmayan verimlilik için yatan nedenleri bulmak ve verimli hale getirilmesi için bazı öneriler önermek için çalışacağız. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 68 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account