IAU Open Access

KUZEY IRAK’A İHRACAT YAPAN TÜRK MARKALARININ MARKALAŞMASINDA REKLAMIN ROLÜ

Show simple item record

dc.contributor.author Bozkurt, Leyla
dc.date.accessioned 2019-05-13T07:37:29Z
dc.date.available 2019-05-13T07:37:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1881
dc.description.abstract Tüketici davranışı, tüketiciye verilen bir hizmet veya üründen beklediği faydayı giderip gidermediği konusuyla ilgilidir. Tüketici davranışı, kapitalizmin egemen olduğu günümüzün getirdiği rekabet ortamında göz önüne alınması gereken en temel kavramlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu rekabet ortamında, tüketiciyi üretilen mal veya hizmeti satın almaya yönlendiren ihtiyaçlar mevcuttur. Fakat bu ihtiyaçlar, farklı tüketiciler tarafından çeşitli şekillerde anlaşılmakta ve bu farklı anlaşılmalar da ürünü satın alacak kişilerde, satın alma kararı verirken birbirinden değişik güdüleri harekete geçirmektedir. Reklamın tüketicileri satın almaya teşvik etmesi ve ürünün markalaşma üzerindeki etkisi herkes tarafından bilinen bir gerçek durumundadır. Markalar yaptıkları reklam kampanyaları ile tüketicileri satın almaya yöneltmek istemektedirler. Irak’a ihracat yapan Türk markalarının yürüttüğü reklam kampanyalarının satın almaya etkisinin olması beklenmektedir. Bu çalışmada Irak’a ihracat yapan Türk markalarının yürüttüğü reklam kampanyalarının satın alma üzerindeki rolü araştırılmıştır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Reklam tr_TR
dc.subject Markalaşma tr_TR
dc.subject Kuzey Irak tr_TR
dc.subject Tüketici tr_TR
dc.subject Satın Alma tr_TR
dc.subject Pazarlama tr_TR
dc.subject Advertising tr_TR
dc.subject Branding tr_TR
dc.subject North Iraq tr_TR
dc.subject Consumer tr_TR
dc.subject Purchasing tr_TR
dc.subject Marketing tr_TR
dc.title KUZEY IRAK’A İHRACAT YAPAN TÜRK MARKALARININ MARKALAŞMASINDA REKLAMIN ROLÜ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Consumer behavior, consumer expectations of what a service offered is a phenomen on associated with the fixed rate. Consumer behavior, evidenced by the rising impact of competitive conditions in terms of profitability and a sustainable focus on the most important concepts that are required during the first is located. Person purchasing any product that directs a particular need exists. But this need is perceived in various waysby each consumer, consequently both consumers decisionto purchase a particular product when they are being in fluenced by different motives. It is a known fact that advertising and promotion encourages customers for shopping and has an effect on the product by becoming a brand. Brands are willing to lead the customers with their advertisements. It is expected that the advertising campaigns would raise the export of Turkish companies to Iraq. In this study, it surveyed that the effect of the advertising campaigns of Turkish companies whom making export to Iraq on purchase. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 83 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account