IAU Open Access

CHANGING ROLES AND RESPONSIBILITIES OF WOMAN IN POLITICS IN SOUTHEASTERN ANATOLIA

Show simple item record

dc.contributor.author Jalil, Nurlana
dc.date.accessioned 2019-05-13T06:18:18Z
dc.date.available 2019-05-13T06:18:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1867
dc.description.abstract This thesis is aimed at investigating the importance of Kurdish women’s place and role in politics. The political activeness of Kurdish women, which became an important part of the reviving Kurdish political movement during the Republic period – in particular during the 1970s – has become more pronounced since 1980. Within the framework of these developments, the reasons and factors, which have changed Kurdish women, shaped their role and built a new identity for them, as well as the contribution of those women to the reformation, revival and development of their nation, will be investigated in this thesis. This thesis will assess women’s contribution to the Kurdish political movement while exploring the way women have changed and the new dimensions of relationships between individuals in the Kurdish community, by bringing clarification to the social development, change and the current status of Kurdish women. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Kurdish woman tr_TR
dc.subject Kurdish feminism tr_TR
dc.subject Kurdish movement tr_TR
dc.subject New identity tr_TR
dc.subject Free woman tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Kürt kadını tr_TR
dc.subject Kürt feminizmi tr_TR
dc.subject Kürt harekatı tr_TR
dc.subject Yeni kimlik tr_TR
dc.subject Özgür kadın tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.title CHANGING ROLES AND RESPONSIBILITIES OF WOMAN IN POLITICS IN SOUTHEASTERN ANATOLIA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bu tez, Kürt kadınlarının geçmişten bugüne dek siyasetteki yerini, rolünü ve önemini incelemeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet döneminde, özellikle 1970 sonlarında tekrar canlanan Kürt politik hareketinin giderek önemli unsuruna dönüşen Kürt kadının siyasal aktifliği 1980 sonrasında belirginleşmiştir. Bu olgular çerçevesinde, bu tezde Kürt kadınını değiştiren, rolünü biçimlendiren, ona yeni kimlik inşa eden sebepler ve faktörler, Kürt ulusçuluğunun oluşumundaki yeri incelenecektir. Bu tez, Kürt kadınının sosyal gelişimini, değişimini ve şu anki pozisyonunu belirterek, Kürt toplumunda kadının rolünün nasıl yer değiştiğini ve bu toplumdaki bireyler arası dengenin yeni boyutunu incelemenin dışında Kürt politik hareketinde kadının katkılarını değerlendirmektedir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 80 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account