IAU Open Access

SOSYAL MEDYA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Show simple item record

dc.contributor.author Olgun, Büşra
dc.date.accessioned 2019-05-13T05:38:26Z
dc.date.available 2019-05-13T05:38:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1863
dc.description.abstract Günümüzde internet çok önemli bir yere sahip olmaktadır. İnternetin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal medya ise insanların duygularını, düşüncelerini paylaştığı bir platform olmaktadır. Gelişen bu teknolojiler insanların hayatına kolaylıklar sağlamaktadır. Kişilerin istedikleri bilgiye anında ulaşabilmelerinin yanı sıra uzaktaki akrabalarıyla, arkadaşlarıyla da internet üzerinden görüşmeler yapabilmektedir. Ayrıca kişilerin bir ürünü veya hizmeti satın almadan önce, ürün hakkında sosyal medya araçları sayesinde bilgiler edinebilmekte ve bunun yanı sıra o ürünü daha önceden kullanmış olan tüketicilerin yaptıkları yorumlara da ulaşabilmektedir. Bütün bunlar doğrultusunda sosyal medyanın, tüketicilerin satın alma davranışlarına etki edip etmediğini araştırmak amacıyla gençlerin anket sorularına verdikleri cevaplar çözümlenerek, bu soruya cevap aranmıştır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal medya ve sosyal medya pazarlamasının tanımları ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde tüketici davranışları, tüketicinin satın alma davranışları ve satın alma kararlarını etkileyen faktörler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise, sosyal medyanın tüketicinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi üzerine araştırma detayları ve bulgularına yer verilmiştir. Araştırmanın sonuçları tablolar halinde gösterilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 500 katılımcı ile birlikte yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler frekans analizler ve çapraz tablolar ile değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İnternet tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.subject Sosyal Medya Pazarlaması tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.subject Tüketici Satın Alma Davranışı tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject Social media marketing tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.subject Consumer purchasing behavior tr_TR
dc.subject Consumer behavior tr_TR
dc.title SOSYAL MEDYA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Internet is crucially important in today’s world. Social media, a result of the advancement in the internet technologies, is a platform to share emotions and thoughts. Such technologies make people’s lives easier. In addition to providing instant access to desired information, users also communicate with their relatives and friends via the internet. Also, it is possible to gather information about a product or service, including consumer reviews, through social media before purchasing it. Therefore, this study examines if social media impacts the purchasing behavior of consumers based on answers given to a questionnaire by young interviewees. The work consists of three sections. First section defines social media and social media marketing. Second section discusses the consumer behavior, consumer’s purchasing behavior and the factors impacting the purchasing decisions. Last section presents the findings on the impact of social media on purchasing decisions. The results are demonstrated in tables. The universe of study students who are studying in Istanbul Aydın University poses . Research was conducted in conjunction with 500 participants . As a result, frequency analysis and the information obtained is evaluated by cross tabulations . tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 101 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account