IAU Open Access

THE FATHER AND DAUGHTER RELATIONSHIP IN SHAKESPEARE'S PLAYS: HAMLET AND THE MERCHANT OF VENICE

Show simple item record

dc.contributor.author Darkouchi, Zafer
dc.date.accessioned 2019-05-10T11:49:48Z
dc.date.available 2019-05-10T11:49:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1827
dc.description.abstract İlişkiler tarihimiz boyunca önemli bir rol oynamıştır. En önemli rollerden biri de baba ile kızı arasındaki ilişkidir. Hamlet ve Venedik Taciri adlı oyunlarında, Shakespeare iki farklı babakız ilişkisini sergiler. Bunlar bir yanda Ophelia ve Polonius, diğer yandan ise Jessica ve Shylock arasındaki ilişkilerdir. İlki Ophelia’nın ne kadar itaatkar ve güçsüz bir kız olduğunu gösterirken, diğeri ise Jessica’nın ne kadar isyankar ve güçlü olduğunu gösterir. Ophelia’nın babası ile olan ilişkisinde saygı ve sevgi hakimken, Jessica babasını sevmez ve onun kaba biri olduğunu düşünür. Ancak her iki ilişki de Shakespeare’in zamanında var olan ataerkil toplumun gücünü ve baskınlığını gösterir. Bu çalışmada, Shakespeare’in sıradan baba-kız ilişkisini ele alış şeklini, 16. yüzyıldaki kız evlat rollerini sorgulamak için Ophelia ve Jessica’ya yüklediği rolleri ve babanın otoritesinin kızının bütün hayatını etkilediği bir toplumda, kızların neden erkekler kadar önemli olarak görülmediğini inceleyeceğim. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Shakespeare tr_TR
dc.subject Aile İliskisi tr_TR
dc.subject Patriarchal Kulup tr_TR
dc.subject İtaat tr_TR
dc.subject İsyan tr_TR
dc.subject Shakespeare tr_TR
dc.subject Family Relationship tr_TR
dc.subject Patriarchal Society tr_TR
dc.subject Obedience tr_TR
dc.subject Rebellion tr_TR
dc.title THE FATHER AND DAUGHTER RELATIONSHIP IN SHAKESPEARE'S PLAYS: HAMLET AND THE MERCHANT OF VENICE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Relationships have played an important role throughout our history. One of the most important roles is the relationship between a father and his daughter. In Hamlet and The Merchant of Venice, William Shakespeare shows two different father-daughter relationships. The relationships are between Ophelia and Polonius in one hand, and Jessica and Shylock, on the other hand. The first relationship shows how far Ophelia is an obedient and weak girl, whereas the other one reflects how Jessica is rebellious and strong. Ophelia’s relationship with her father is full of respect and love, whereas Jessica does not like her father and thinks he is rude. But both of the relationships show the authority and the dominance of patriarchal society in Shakespeare's time. In my thesis, I will explore the ways in which Shakespeare discusses the stereotypical father-daughter relationship and employs Ophelia and Jessica to interrogate the traditional sixteenth century roles of daughters, and how daughters were not considered as important as men in a society in which the authority of father influenced the whole life of his daughter. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 61 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account