IAU Open Access

MARKALAŞMA VE KÜLTÜR STARBUCKS COFFEE VE KAHVE DÜNYASI LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Derya
dc.date.accessioned 2019-05-10T08:05:58Z
dc.date.available 2019-05-10T08:05:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1808
dc.description.abstract İnsanlık tarihi değişik toplumların ve toplumsal yapıların evrimine bağlı olarak farklı kültürlere sahip olmuştur. İnsanlar toplumları, toplumlar kültürleri, kültürler de markaları etkilemektedir. Markaların kültürlerden etkilendiği gerçeğinden hareketle, bu iki kahve markasının logoları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Özellikle uluslararası bir marka olan Starbucks daha global imgeler sergilemektedir. Kahve Dünyası ise daha yerel imgeler sergilemektedir. Seçilen iki kahve evinin marka iletişimi, ürünün doğru hedef kitlesine ulaştırılabilmesi için önem taşımaktadır. Çok uluslu küresel kuruluşlar, hedef kitle ile iletişime girebilmek için görsel algılamanın önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle logolar kurumların ve ürünlerinin hatırlanabilir olmasında önemlidir. Küresel bir marka olan Starbucks ile yerel bir marka olan Kahve Dünyası logoları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Starbucks logosu soyut algı, Kahve Dünyası logosu somut algı oluşturmaktadır ve markalarının var olan imajlarıyla örtüşmektedirler. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Marka tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject Kahve tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Starbucks tr_TR
dc.subject Kahve Dünyası tr_TR
dc.subject Göstergebilim tr_TR
dc.subject Culture tr_TR
dc.subject Trademark tr_TR
dc.subject Worlwide tr_TR
dc.subject Coffee tr_TR
dc.subject Public relations tr_TR
dc.subject Starbucks tr_TR
dc.subject Kahve Dünyası tr_TR
dc.subject Semiotics tr_TR
dc.title MARKALAŞMA VE KÜLTÜR STARBUCKS COFFEE VE KAHVE DÜNYASI LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Human history has shown us different cultures depending on the evolution of different societies and social structures. People, communities, societies and cultures, cultures that affects brands. Changing consumption hobits of societies located in the brands of culture. Brands affected by the fact that the movement of these two cultures and coffee brand logos are explored as a semiotic. Especially an international brand is more global imagery of Starbucks. Kahve Dünyası is more local images. Selected brand communication of two coffee houses, the product is important in order to reach the right audience. Global multinational organizations, communications with consumers to enter emphasizes the importance of visual perception. Therefore, corporate logos and products is important in that it can be remembered. A global brand with a local brand that Starbucks Coffee World semiotic logos are investigated. Starbucks logo abstract perception, create perception Coffee World logo are concrete and there are brands that are consistent with the image. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 142 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account