IAU Open Access

İŞ STRESİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ VE DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ’NDE ÇALIŞAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Murat Soner
dc.date.accessioned 2019-05-10T07:35:29Z
dc.date.available 2019-05-10T07:35:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1805
dc.description.abstract Stres, farkına varılmasa da gündelik hayatımızın içinde olan ve modern çağın bir rahatsızlığıdır. Stres kavramı, dışarıdaki insandan üniversitedeki bilim adamına kadar tüm insanların sık sık kullandığı ve çoğu kişinin de yaşadığı psikolojik bir durumdur. Tükenmişlik “ruhsal ve fiziksel bakımdan enerjinin tükenişi” olarak ifade edilebilir. Yaşam şartlarının zorlaşması ve stres, enerjinin azalmasına neden olabildiği gibi kişiyi güçsüz, savunmasız ve çaresiz bırakabilmektedir. Bu çalışmada Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Atatürk Havalimanında görev yapan Hava Trafik Kontrolör personelinin iş stresinin personelin tükenmişlik düzeyleri üzerine araştırma yapılmış ve sonuçlar SPSS programında değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Stres tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Hava trafik kontrolörü tr_TR
dc.subject Stress tr_TR
dc.subject Burnout tr_TR
dc.subject Air traffic controller tr_TR
dc.title İŞ STRESİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ VE DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ’NDE ÇALIŞAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Stress is a disorder of modern era that is involved in our daily life even if we don’t realize. The term stress defines a psychological condition that all people from the man in the street to the scientist in the university frequently use and many of them face with. Burnout can be expressed as "burnout of energy in terms of mental and physical maintenance". Difficult living conditions and stress may reduce the energy of a person and may leave him/her weak, defenseless and desperate. In this study, there is a research about the effect of work stres to Air Traffic Controllers' level of Burnouts who work in General Directorate of State Airports Authority and the results were evaluated with SPSS programme. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 109 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag İsim ve Soyadı : Murat SONER ŞAHİN Anabilim Dalı : İşletme Ana Bilim Dalı Programı : İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Ercan ÖGE Tez ve Tarihi : Yüksek Lisans Tezi - 2014 Anahtar Kelimeler : Stres, tükenmişlik, hava trafik kontrolörü tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account