IAU Open Access

WEB TABANLI MEZUN ÖNERME SĠSTEMĠ

Show simple item record

dc.contributor.author Güçlüoğlu, Reşit Galip
dc.date.accessioned 2019-05-08T05:42:24Z
dc.date.available 2019-05-08T05:42:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1750
dc.description.abstract Teknolojinin geliĢmesiyle internet ortamında veri yönetimi çok karmaĢık bir hale gelmiĢtir. Kullanıcıların ilgileri zamanla değiĢmiĢ ve veri tüketimi maksimum seviyeye çıkmıĢtır. Veri madenciliği ile iĢlenmemiĢ veriler iĢlenebilmektedir fakat iĢlenebilen veriler kullanıcılara sunulamamaktadır. ĠĢte bu noktada öneri sistemleri devreye girmektedir. Öneri sistemleri ile karmaĢık veri sunumları kaldırılmıĢ yerine kullanıcı ilgisine , eğilimine yada ürün çeĢidine yönelik veri sunumları ortaya çıkmıştır. Bu tez çalıĢmasında sisteme kayıt olmuĢ kullanıcıların eğilimlerine yönelik öneriler sunularak kullanıcı tipi öneri sistemi kullanılmıĢtır. Kullanıcının ve çevresinin yeterlilikleri sisteme kayıt edilmiş ve öner sistemi mimarisi kullanılarak diğer kullanıcılara bu bilgiler sunulmuştur. Bu tezin amacı mezun sistemlerinin önerme sistemleri ile birleştirilerek kullanıcıların en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşmalarını sağlamaktır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher WEB TABANLI MEZUN ÖNERME SĠSTEMĠ tr_TR
dc.subject Önerme Sistemi tr_TR
dc.subject Mezun Sistemi tr_TR
dc.subject ASP.NET tr_TR
dc.subject Entity Framework tr_TR
dc.subject Recommender System tr_TR
dc.subject Graduate System tr_TR
dc.subject ASP.NET tr_TR
dc.subject Entity Framework tr_TR
dc.title WEB TABANLI MEZUN ÖNERME SĠSTEMĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol With the development of internet technology, data management has become more and more complicated. Users interests have changed over time and data consumption has increased to the maximum level. Raw data can be rendered using the data mining methods , but the renderable data can not be exposed to users. At this point , suggestion systems steps in. By using recommendation systems, complex data with presentations have been removed and the interests of the user, search tendency or product type has taken role on building presentations. In this thesis study, user type suggestion system is conducted by using suggestions for registered users trends. The user's and people's in his/her life qualifications recorded to the system and the suggestion system architecture is used for serving information to the other users. Suggest and environment register and system architecture is presented to other users using this information. The purpose of this thesis is combining a proposition system with a graduate information system to achieve to the most accurate information in the shortest way. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 95 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account