IAU Open Access

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA OBEZİTE PREVALANSI ve OLUŞUM NEDENLERİNİN SAPTANMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Kazma, Erinç
dc.date.accessioned 2019-05-07T14:05:31Z
dc.date.available 2019-05-07T14:05:31Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1746
dc.description.abstract Bu araştırmada İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri arasında obezite prevalansı ve oluşum nedenlerinin saptanması amaçlanmıştır. Öğrencilere beslenme alışkanlıkları, günlük diyetleri ve fiziksel aktiviteleri kapsayan 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden bazı kan parametreleri sonuçları istenmiştir. Araştırmaya 136 kadın ve 33 erkek olmak üzere toplam 169 öğrenci katılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Beden Kitle İndeksleri (BKİ) hesaplanmıştır. Buna göre öğrencilerin %21.3’ünün obez, %31.3’ünün pre-obez, %45.6’sının ideal ve %1.8’inin zayıf olduğu saptanmıştır. Araştırmada BKİ ile bazı kan parametreleri arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. BKİ ile Aspartat Aminotransferaz (p<0.01), Alanin Aminotransferaz (p<0.01), Trigliserid (p<0.01), Serum Demiri (p<0.05), Tiroid Stimüle Edici Hormon (p<0.05), Serbest Triyodotironin (p<0.05) arasında istatistiksel olarak pozitif; buna karşın HDL kolesterol (p<0.01) ile arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Obezite ile beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve fiziksel hareketsizlik arasında yakın bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir bölümünün spor yapmadıkları, sınav döneminde stres nedeniyle daha fazla yemek yedikleri ve genelde fast food tarzı yiyecekler tercih etikleri tespit edilmiştir. Araştırmada üniversite öğrencileri arasında obezite prevalansının %21.3 gibi yüksek değerde olduğu ve obezite sorununun çözümü konusunda üniversitelerin beslenme konusunda öğrencileri bilinçlendirmesi ve spor imkanları sağlaması gerektiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Beslenme tr_TR
dc.subject Obezite tr_TR
dc.subject Beden Kitle İndeksi tr_TR
dc.subject Beslenme Şekli tr_TR
dc.subject Kan Parametreleri tr_TR
dc.subject Nutrition tr_TR
dc.subject Obesity tr_TR
dc.subject Body Mass Index tr_TR
dc.subject Health tr_TR
dc.subject Diet tr_TR
dc.subject Blood Parameters tr_TR
dc.title ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA OBEZİTE PREVALANSI ve OLUŞUM NEDENLERİNİN SAPTANMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study is to determine the prevalance of obesity and its causal factors among the university students attending in the İstanbul Aydın University. A survey-poll with 63 questions including the topics about nutrional habits, daily diets and physical activites was conducted. The students were required to bring some metabolic blood parameters, and their body mass index (BMI) were measured. Totally 169 students (136 female and 33 male) were involved in this study. Depending on BMI data 21.3% of the students were categorized as obese, 31.3% as pre-obese, 45.6% as normal, and 1.8% as well as lean. Based on these facts the existence of any correlation between blood parameters and BMI was statistically examined. According to statistical analysis a positive correlation was obtained between BMI and Aspartate Aminotransferase (p<0.01), Alanine Aminotransferase (p<0.01), Triglyceride (p<0.01), Serum Iron (p<0.05), Free Triiodothyronine (p<0.05), Thyroid Stimulating Hormone (p<0.05) whereas there was a negative correlation between BMI and HDL Cholesterol (p<0.01). It was found that obesity has a close relationship with nutritional habits, lifestyle, and lack of movement even though based on these facts coversely the majority of the students are not interested in any physical activity, but have over-feeding habits, especially fast-foods with defensive argument of stressful exam periods. In conclusion, universities must urgently develop new policies of physical activity for all the students in order to lower the significantly higher rate of obesity (21.3%) to the health level among the university students. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 68 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account