IAU Open Access

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Camcı, Veli
dc.date.accessioned 2019-05-07T14:00:46Z
dc.date.available 2019-05-07T14:00:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1745
dc.description.abstract Çalışanların işletmeye katılımını ve örgütün genel olarak etkinliğinin arttırılmasını sağlayan örgütsel bağlılık son yıllarda işletmeler için önem kazanmaya başlamıştır. Örgütsel bağlılığın iş performansı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Örgütüne bağlı olan çalışanın aynı zamanda performansı da yüksek düzeyde olmaktadır. Bu nedenden dolayı araştırmanın amacı bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılıklarının iş performansı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Örgütsel bağlılık bireyin içinde bulunduğu organizasyona karşı özdeşleşme, içselleşme, örgütsel amaçları benimseme, örgütsel amaçlar için fedakârlıkta bulunabilme ve örgütün üyesi olarak kalmak için şiddetli bir arzu hissetmesi şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışmanın ilk bölümünde, örgütsel bağlılık kavramı, örgütsel bağlılık göstergeleri, bağlılığı etkileyen faktörler ile örgütsel bağlılığı geliştirme araçları ele alınmıştır. İkinci bölümde, performans ile ilgili kavramlar, performans değerlendirme yöntemleri, performansı etkileyen faktörlere ve örgütsel bağlılık ile performans arasındaki ilişkiye değinilmiştir. İşletmelerin, varlıklarını korumaları ve sürdürmeleri için hayati önemi olan, çalışanların örgütsel bağlılıklarının ve performanslarının artması için gereken önemi vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmede çalışanların örgütsel bağlılıkları ile iş performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu nedenle, çalışmada bu işletmenin genel müdürlük biriminde ve 4 ayrı şubesinde görev yapan 260 çalışanın örgütsel bağlılıkları ile iş performansı arasında bir ilişkinin var olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların örgütsel bağlılıkları ile iş performansı arasındaki ilişkiyi ve demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları ve performans algılamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık Boyutları tr_TR
dc.subject İş Performansı tr_TR
dc.subject Organizational Commitment tr_TR
dc.subject The Format Of Organizational Commitment tr_TR
dc.subject Performance tr_TR
dc.title ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Organisational commitment which assists employee involvement in companies andincreasing the effectiveness of organisation has become crucial recently. Organisational commitment has positive effects on employee performance. The personel being loyal to the organisation has huge performance at the same time. For his reason the aim of the research is to observe the organisation of the commitment of the influence of working performance of the working people in the banking area. The organisation faith can be defined as idendificaiton,self determination,accept the organisation goals ,making every effort fort he organisation and having the desire to loyal the organisation. In the first section of this research the concept of organisational commitment, the signs of organisational commitment, factors effecting the commitment and appliances of increasing the commitment in organisations have been examined. In the second section, the concept of employee performance, performance evaluation methods of perfromance evoluation. The concession between the factors wich influence performance the organizational commitment and performance. Enterprises should attribute the required importance to their employees on the subject of organizational commitment and of increasing the performance as their employees are crucial for their existance and maintenance. For this reason, if there is econation between the 260 personnel working at the headquarter and 4 brunches and working perfromance our not have been studied in the study. The findings according to the research put forward the reception between the organizational commitment of the personnel. In the banking sector and working performance and also with the demographic features organizational commitment and perception performance. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 124 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Veli CAMCI İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Salih GÜNEY tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account