IAU Open Access

MAHALLİ İDARELERİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Alaçam, Kürşat
dc.date.accessioned 2019-05-07T12:23:36Z
dc.date.available 2019-05-07T12:23:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1742
dc.description.abstract Mahalli İdarelerin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri konu başlıklı yüksek lisans tez çalışması üç bölümde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde genel hatlarıyla mahalli idareler, yerel yönetimler ve belediyeler üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili yasa maddelerine değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise bölge ve kalkınma kavramları ve çeşitleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde mahalli idarelerin bölgesel kalkınmaya etkileri ve bölgesel kalkınma ajansları incelenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kalkınma tr_TR
dc.subject Mahalli İdareler tr_TR
dc.subject Bölge tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Etki tr_TR
dc.subject Development tr_TR
dc.subject Local Authorities tr_TR
dc.subject Region tr_TR
dc.subject Goverment tr_TR
dc.subject Effect tr_TR
dc.title MAHALLİ İDARELERİN BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Impacts on Regional Development of Local Governments Master thesis in the subject are studied in three sections. In the first part of the study in general terms, local authorities, local governments and municipalities are emphasized. Provisions of the law on the subject are mentioned. In the second part of the study are focused on the region and development concepts of the region and the kinds. In the third and final part of the study, the effects on regional development of Local Governments and regional development agencies, local authorities are investigated. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 91 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account