IAU Open Access

KENTSEL DÜŞÜNCE MERKEZİNİN KURULUŞU VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK ESENLER BELEDİYESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Aydın, Emrullah
dc.date.accessioned 2019-05-07T11:47:17Z
dc.date.available 2019-05-07T11:47:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1740
dc.description.abstract Son yıllarda hızlı bir gelişim ve dönüşüm sürecine girmiş olan dünyada, gerek sosyo-kültürel gerekse ekonomik ve politik alanlardaki yapısal reformlarla birlikte değişen kent dinamikleri kentlerin kimliklerini de değiştirmektedir. Günümüzde küreselleşme ile yaşanan teknik gelişmeler yerel kültürleri de dünyaya açmaktadır. Artık devletlerin yerini kentler ve örgütlenmiş olan kurumlar alırken, kentlerin sosyal ve ekonomik yaşamdaki önemi de gitgide artmaktadır. Kentsel dönüşüm, bir kentin bütünü veya belli yerleşim bölgelerine yönelik sistemli ve planlı eylemler olmaktadır. Küreselleşme olgusu genel anlamda yeni bir dünya düzeni oluşturma amacıyla ortaya çıktığı için, her kent bu doğrultuda bir kıpırdanış içine girerek yeniden yapılanmalara girişmişlerdir. 1980’li yıllarla birlikte kent dinamiğinde önemli bir yere sahip olan kentsel dönüşüm projeleri yerel yönetimler için önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür projelerde farklı düşünce merkezlerinin de rolü büyük olmaktadır. “düşünce fabrikaları” olarak da tanımlanan düşünce üretim merkezleri, belli kesimleri özel gereksinimlerini projelendirmek yerine, ürettikleri stratejiler ile gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde etki yaratmaktadırlar. Özgür ve yenilikçi düşünceler yaratabilmek için hükümet dışı fonlardan beslenen bağımsız düşünce merkezlerinin hedefi olabildiğince çok düşünce üreterek yenilikçi ve yaratıcı politikalar belirlerler. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kentsel dönüşüm tr_TR
dc.subject Düşünce merkezi tr_TR
dc.subject Kentsel kimlik tr_TR
dc.subject Kent imajı tr_TR
dc.subject Urban regeneration tr_TR
dc.subject Thinking center tr_TR
dc.subject Urban identity tr_TR
dc.subject Urban image tr_TR
dc.title KENTSEL DÜŞÜNCE MERKEZİNİN KURULUŞU VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK ESENLER BELEDİYESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In recent years, the world entered a period of rapid growth and transformation, as well as the socio-cultural, economic and political dynamics of the changing urban areas, together with structural reforms in the changing urban identity. Today, globalization is leading the world in the technical developments in the local culture. Place in the states, cities and institutions that organized, while the importance of urban social and economic life is gradually increasing. Urban transformation, in whole or certain residential areas of a city is a systematic and planned actions. The concept of globalization in general, in order to create a new world order emerged, each urban restructuring attempted in this direction by entering into a kıpırdanış. Since the 1980s, the city has an important role in the dynamics of urban transformation projects, which has emerged as an important tool for local governments. Major role in these types of projects are centers of different ideas. Thought "factories," defined as the production centers of thought, certain sections of the projects for specific needs, rather than produce strategies and exert influence both national and international level. Free and innovative ideas in order to create an independent non-governmental think tanks fed funds target by producing innovative and creative policies, determine as many thought. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 117 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account