IAU Open Access

YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRATİK KATILIM AÇISINDAN KENT KONSEYİNİN ÖNEMİ VE KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sünbül, Metin
dc.date.accessioned 2019-05-07T11:19:20Z
dc.date.available 2019-05-07T11:19:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1736
dc.description.abstract Yerel yönetimler halkın katılımını sağlamak konusunda çok önemli bir görev üstlenmektedir. Halkın katılımının artırılması için yerel yönetimlere daha fazla önem verilmesi gerekir. Devletler, giderek yerel yönetimlere önem vermeye başlamış ve bu konuda gerekli çalışmalar içine girmişlerdir. Demokratik yerel yönetimlerin mekanizmasının işler hale gelmesi için yerelde halkın katılımını sağlayabileceği ve söz sahibi olabileceği ortamların oluşması için çaba harcamaya başlamıştır. “Yerel Gündem 21’’ projesi ve onun alt başlığı, oluşturulan kent konseyleri, halkın yönetime katılmasına ön ayak olacak, yerel halkın ihtiyaçlarına karşılık, halk daha da etkin hale gelecektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Demokrasi tr_TR
dc.subject Yönetime Katılım tr_TR
dc.subject Kent Konseyi tr_TR
dc.subject Local Administrations tr_TR
dc.subject Democracy tr_TR
dc.subject Governance tr_TR
dc.subject City Council tr_TR
dc.title YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRATİK KATILIM AÇISINDAN KENT KONSEYİNİN ÖNEMİ VE KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Local administrations undertake a big mission in order to obtain participation of people. It is necessary to give more importance to local administrations in order to increase people’s participation many countries gradually began to give importance to local administrations and started to do necessary works on this subject. Governments began to pay attention to the local administrations rather than central administration. Local governments contribute to the proper functioning of city councils and more democratic presentation of local public services. Accordingly, the Project of the “Local Agenda 21” and city councils will provide an effective participation of citizens to the local government affairs. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 79 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag İsim-Soyisim: Metin Sünbül Anabilim Dalı: İşletme Programı: Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tez Danışmanı: Doç. Dr. Kemal Özden Tez Türü ve Tarihi: Yüksek Lisans-Ocak 2012 Anahtar kelimeler: Yerel Yönetimler, Demokrasi, Yönetime Katılım, Kent Konseyi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account