IAU Open Access

KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER SORUNLARI: CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Gülbay, Melike
dc.date.accessioned 2019-05-07T08:25:43Z
dc.date.available 2019-05-07T08:25:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1730
dc.description.abstract Günümüzde kadınlar çalışma yaşamına giderek aktif oranda katılmakta fakat üst düzey yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma neden olan çeşitli sebepler olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların, ötesine geçemedikleri bir cam tavanın altında çalışmak mecburiyetinde kaldıkları ifade edilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında bulunan, kadınların çalışma yaşamındaki başarılarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelendirmektedir. Bu çalışmada cam tavan sendromu kavramı ve özellikleri, Türkiye’de kadın girişimcilik ve yöneticiliğin önündeki engeller kapsamında cam tavan sendromunun varlığı üzerinde durulmaktadır. Kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna gelmelerindeki engeller üzerine görüş ve önerilerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmaya göre elde edilen bulgular ise kişilerin yöneticilere yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, eğitim düzeyi arasında farklılık bulunmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Cam tavan tr_TR
dc.subject Kadın yöneticiler tr_TR
dc.subject Kariyer engelleri tr_TR
dc.subject Glass ceiling tr_TR
dc.subject Women managers tr_TR
dc.subject Career barriers tr_TR
dc.title KADIN YÖNETİCİLERİN KARİYER SORUNLARI: CAM TAVAN SENDROMU ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Today, women participates in business and working life increasingly, however they fail to find place in managerial staff for themselves. There are variety of reasons that cause this condition and it is expressed as the result of studies that women forced to work under a glass ceiling which they can't go beyond. Glass ceiling represents insurmountable and unobtrusive obstacles that is between women and senior management which prevent women's progress regardless of the success of women in working life. This study focuses on the concept of glass ceiling syndrome and features and the existence of glass ceiling syndrome within the scope of obstacles in front of women's entrepreneurship and management in Turkey. According to this study which is realized in order to determine the views and proposals based on the issue of obstacles in front of women in raising to senior executive positions; there are differences between people's attitudes toward managers and gender, age, number of children, the level of education. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 153 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag İsim ve Soyadı : Melike Gülbay Anabilim Dalı : İşletme Programı : İnsan Kaynakları Yönetimi Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yaşar Sucu Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Ocak 2012 Anahtar Kelimeler : Cam tavan, kadın yöneticiler, kariyer engelleri tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account