IAU Open Access

BANKALARDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Konya, Enes Veysel
dc.date.accessioned 2019-05-06T12:49:46Z
dc.date.available 2019-05-06T12:49:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1723
dc.description.abstract Bu araştırma, hizmet içi eğitimin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2012 yılında İstanbul’da faaliyet gösteren özel bankalarda çalışan 235 çalışanına uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan banka çalışanlarının tanımlayıcı özelliklerinin belirlenmesinde frekans ve yüzde istatistiklerinden, hizmet içi eğitim tutumları ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Hizmet içi eğitim ve motivasyon arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon analizinden, hizmet içi eğitimin çalışan motivasyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde ise regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda; banka çalışanlarının iş dışı unsurlardan motivasyon sağlama düzeylerinin hizmet içi eğitime yönelik tutumlarından etkilenmediği, işin kendisi ile ilgili unsurlardan motivasyon sağlama düzeylerinin ise istatistiksel olarak etkilendiği belirlenmiştir. Buna göre; banka çalışanlarının hizmet içi eğitime yönelik tutumları arttığında işin kendisi ile ilgili unsurlardan motivasyon sağlama düzeyleri de artmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Banka tr_TR
dc.subject Hizmet İçi Eğitim tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Bank tr_TR
dc.subject İn-Service Training tr_TR
dc.subject Motivational tr_TR
dc.title BANKALARDA HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research was carried out to determine the effects of in-service training on employee motivation. For this aim; a questionnaire was prepared and it is applied on 235 working employees in private banks operating in İstanbul in 2012. The data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS 17.0 statistical software package. Frequency and percentage statistics were used for determining of defined characteristics of the participants, mean and Standard deviation statistics were used for determining the levels of inservice training attitudes and motivation. Correlation analysis was used to determine the relationship between in-service training and motivation, regression analysis was utilized to determine the effects of in-service training on employee motivation. Results of this study; in-service training attitudes is not affected on provided motivational non-businessfactors of bank employees, provided motivatio level is influenced about the work. Accordingly, the bank employees' attitudes towards in-service training increases levels of motivational factors related to the work itself is also increasing. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 105 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account