IAU Open Access

YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL BELEDİYECİLİK KAPSAMINDA YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE YAPTIKLARI SOSYAL YARDIMLAR: BAĞCILAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gündüz, Hikmet
dc.date.accessioned 2019-05-06T12:36:21Z
dc.date.available 2019-05-06T12:36:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1721
dc.description.abstract Dünyada yaşanan gelişmeler ve değişim, köyden kente göçe neden olarak kentli nüfusun artmasına neden olmuştur. Artan kentli nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda, kamu yönetiminden beklentiler artarak farklılaşmış, bu beklentilerin merkezi idare tarafından karşılanması sosyal devlet anlayışını doğurmuştur. Ancak merkezi idareler halkın taleplerini karşılamada yetersiz kalınca yerel yönetimlerin sorumlulukları artırılmış, yerel yönetimler güçlenmiş ve sosyal belediyecilik anlayışı doğmuştur. Sosyal belediyecilik kapsamında belediyeler, sağlık, eğitim, çevreye yönelik hizmetlerin yanında yardıma muhtaç olan ailelere sosyal yardım fonksiyonunu da yüklenmişlerdir. Bu araştırmada Bağcılar Belediyesi’nin yardıma muhtaç ailelere yaptıkları sosyal yardımlar incelenmektedir. Konu ile ilgili Bağcılar belediyesi yetkilileri ile bağlantıya geçilmiş, konu ile ilgili dokümanlar ve veriler elde edilmiş, araştırmanın uygulama kısmı da bu doküman ve verilerin incelenerek sistematik biçimde sunulmasıyla oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda; Bağcılar Belediyesi’nin yardıma muhtaç ailelere, başta gıda ve yakacak olmak üzere, giyim, ev eşyası, barınma gibi sosyal yardımlar yaptıkları, yaptıkları sosyal yardımları kapsamlı bir incelemeye tabi tutarak, muhtaçlık kriterini göz önünde bulundurarak, gerçek ihtiyaç sahiplerine urlaştırma çabasında oldukları gözlenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sosyal Belediyecilik tr_TR
dc.subject Sosyal Yardım tr_TR
dc.subject Yerel Yönetim tr_TR
dc.subject Social municipality tr_TR
dc.subject Social assistance tr_TR
dc.subject Local government tr_TR
dc.title YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL BELEDİYECİLİK KAPSAMINDA YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE YAPTIKLARI SOSYAL YARDIMLAR: BAĞCILAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Improvements and changes in the world has caused the migration from rural areas to the cities so city population has increasing contiunously. As growing necessities of city populations increase, expectations from the public governments rise and differentiate and fullfilling these expectations by central government caused the concept of social state.However,central governments are inadequate to fullfill the demands of the public, the responsibilities of local governments has been increased, local governments strengthen and concept of social municipality has emerged. Within the scope of social municipality, municipalities embarks the function of social assistance to care seeking families besides the services of environment, health and education At this work, social assistances that Bağcılar Municipality have done for the care seeking families have been searched.It has been contacted with the authorities of Bağcılar Municipality, documents and data have been gained,application part of the work has been composed by examining and presenting these documents and data systematically .As a result of this work, Bağcılar Municipality has done social assistance to care seeking families such as ,foremost, food,fuel for heating, household items, and shelter, and it has been observed that they have been trying to find the real care seeking families by doing a comprehensive searches and considering the criteria of indigence tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 111 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag İsim ve Soyadı : Hikmet Gündüz Anabilim Dalı : İşletme Programı : Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan Özeroğlu Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Ocak 2013 Anahtar Kelimeler : Sosyal Belediyecilik, Sosyal Yardım, Yerel Yönetim tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account