IAU Open Access

LİDERLİK KURAMLARI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK KURAMI’NIN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Dikmen, Bahar
dc.date.accessioned 2019-05-06T08:19:28Z
dc.date.available 2019-05-06T08:19:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1707
dc.description.abstract Lider; insanların amaçlarını gerçekleştirmesi sürecinde, onlara ilham veren, eylemlerini hayata geçirme eğilimlerini motivasyon yoluyla tetikleyen, ortak eylem konusunda sinerjik güç yaratmalarını sağlayan ve tüm bunları yaparken ussal, planlı, analitik düşünen, bir takım oluşturarak; koşullara, materyallere, izleyicilerin yapısına ve faaliyetin doğasına uyumu misyon edinen ve tasarladığı vizyonu onlara benimsetip, büyük bir güven ortamı içerisinde amaçlara yürümede harekete geçirici gücü karizma ve zihni dehası ile elinde bulunduran kişidir. Liderliğin kazanımına ilişkin olarak yapılmaya başlanan araştırmalar, zaman içerisinde liderin hangi koşullarda, ne tarz bir yönetim stilini benimseyerek başarılı olabileceği üzerine odaklanmıştır.Süre gelen araştırmalar içerisinde bilhassa 1978 yılında Burns’un çalışmalarıyla geniş bir yankı bulan “Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı” değişen koşullara uyumu hedef alması ve günümüzün en önemli ihtiyacı olan değişimi işlemesi nedeniyle diğer yaklaşımlara göre daha geniş bir yankı bularak, sosyal bilimler alanında en çok araştırılan konulardan biri halini almıştır. Değişimi yönetme konusunda örgütsel manada gerekli diğer bir unsur da kuşkusuz, çalışanlar ve algıladıkları örgütsel bağlılık düzeyleridir. Yapılan çalışmada dönüştürücü liderliğe ilişkin ”İlham Veren Motivasyonu ile Ekip Ruhu Kazandırma” “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama” ve “Yüksek Başarı Beklentisi ile Entelektüel Teşvik Sağlamak” olmak üzere üç faktör elde edilmiştir. Bu açıdan yaklaşılan “Dönüştürücü Liderlik” ve “Örgütsel Bağlılık” algı düzeyleri arası ”İlham Veren Motivasyonu ile Ekip Ruhu Kazandırma” boyutu ile Örgütsel Bağlılık arasında düşük bir korelasyon bulunmaktadır. Ayrıca demografik veriler ile yapılan karşılaştırmalar sonucu “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama” ile çalışma süresi arasında ilişki bulunurken, “Vizyoner Bakış Açısı ve Uygun Rol Model Tarzı ile Amaç Bütünlüğü Sağlama”ile ücret, yaş ve örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Liderlik Kuramları tr_TR
dc.subject Dönüştürücü Liderlik Kuramı tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Leadership Theories tr_TR
dc.subject The Theory of Transforming (Converting) Leadership tr_TR
dc.subject Organizational Loyalty tr_TR
dc.title LİDERLİK KURAMLARI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK KURAMI’NIN ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol A Leader is a person who gives inspiration to people during the realization of their objectives, and who triggers their tendencies for realizing their actions by way of motivation, and he/she provides synergy for their common actions, and also he/she thinks logically and analytically in a planned manner when doing all these things, and his/her mission is to provide compliance to the conditions, the materials, the structure of his followers, and the nature of the activity by making up teams. He/she has his/her followers adopt the vision that he has planned, and he/she uses his/her charisma in an environment of confidence and reliance for walking towards their objectives. Research with respect to the obtaining of leadership has focused on how a leader can be successful and on what kind of an administration system he/she should adopt under what kind of conditions in order to be successful. Among the continuing researches, the concept of “Transforming (Converting) Leadership Approach” which had a great impact with the studies of Burns in 1978 has become one of the subjects that has been researched most in the field of social sciences due to the fact that it aimed at compliance to changing conditions and that it has taken up the subject of change, which is one of the most important needs of today’s world. Another essential element which is necessary for managing change in terms of an organization is no doubt the employees and their organizational loyalty that they perceive. In the study realized three main factors have been obtained which namely are “Making People Gain a Spirit of Team with his/her Inspiring Motivation” “Providing Integrity of Objectives with a Visionary Point of View and Proper Role Model” and “Providing Intellectual Encouragement with a High Expectation of Success”. There is a low correlation between the concepts of “Transforming (Converting) Leadership” “Organizational Loyalty” and ““Making People Gain a Spirit of Team with his/her Inspiring Motivation” and Organizational Loyalty. Also, as a result of the comparisons with the demographic data, it is found that there is a relationship between the concept of “Providing Integrity of Objectives with a Visionary Point of View and Proper Role Model” and duration of the study. There is also a relationship between the concept of “Providing Integrity of Objectives with a Visionary Point of View and Proper Role Model” and wages, ages, and organizational loyalty. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 282 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account