IAU Open Access

HİSSELERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN 2006 - 2010 YILLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yağız, Derya
dc.date.accessioned 2019-05-06T08:07:50Z
dc.date.available 2019-05-06T08:07:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1704
dc.description.abstract Bu tezin amacı, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ĠĢlem Gören Enerji Endeksi firmalarından Elektrik Sektöründeki beĢ firmanın genel olarak analizi, sektör içindeki konumları, mali tablolarının incelenmesi, sektör içinde mukayeseli inceleme ve dünyada her geçen gün yükselen ve kıymeti artan Enerji sektörünün geleceği ile ilgili bilgi sahibi olmak ve Türkiye‟deki durumun fotoğrafını çekmektir. Yatırımcılar için kullanılabilecek bu analiz aynı zamanda firmaların kendilerinin bulundukları yeri görmeleri açısından da önem taşımaktadır. Sonuç olarak sektörün yatırım eğiliminde olup olmadığı ve kaynakları nasıl kullandıkları, likidite durumları, mali yapıları, faaliyetleri, karlılık durumları, nakit akış durumları gibi bilgilerin de görülebileceği bu çalışmada Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji ve Zorlu Enerji firmaları incelenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Mali Tablolar Analizi tr_TR
dc.subject Finansal Analiz tr_TR
dc.subject Enerji Sektörü tr_TR
dc.subject Elektrik Sektörü tr_TR
dc.subject Elektrik Üreten Firmaların Mali Analizi tr_TR
dc.subject Financial statement analysis tr_TR
dc.subject Financial Analysis tr_TR
dc.subject The Energy Sector tr_TR
dc.subject The Electricity Sector tr_TR
dc.subject Financial Analysis of Electricity Generating Firms tr_TR
dc.title HİSSELERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN 2006 - 2010 YILLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The goal of this thesis is the analysis of the 5 firms in general in the electricity sector from the energy index firms traded on the IMKB (Istanbul Stock Exchange), their positions in the sector, analysis of their financial reports, comparative analysis in the sector, and to be knowledgeable about the future of the energy sector which is rising and whose stock prices are increasing day by day (everyday) in the world on the stock markets and taking the picture of the situation in Turkey. This analysis which will be used by investors, carries importance at the same time for also the firms to see their own positions (in the sector). In conclusion (as a result) ; in this study where also reports (information) such as whether the sector is inclined to invest or not and how they use the resources, their quick position, financial position (structure), their activities, profitability and cash flow positions can be seen; Ak Enerji, Aksa Enerji, Aksu Enerji, Ayen Enerji and Zorlu Enerji firms have been analysed. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 237 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yağız, Derya, HİSSELERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN 2006 - 2010 YILLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012 / Yağız, Derya, The Financial Statement Analysis Between The Year End 2006 End 2010 Of Firms Quoted At IMKB (Istanbul Stock Exchange) And Operated In Energy Sector. Master Thesis, Ġstanbul, 2012 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account