IAU Open Access

ADLİ MUHASEBE MESLEĞİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Özeroğlu, Ali İhsan
dc.date.accessioned 2019-05-06T07:28:24Z
dc.date.available 2019-05-06T07:28:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1701
dc.description.abstract İşletmelerde ve hayatın hemen her alanında, çeşitli kişi ve kurumlarca yapılan muhasebe vb. hilelerinin ve bunların neden olduğu ekonomik kaybın büyük boyutlara ulaşması, ticari ve ekonomik anlaşmazlıklar, mali tablo kullanıcılarını yanıltmaya yönelik uygulamaların artması; muhasebenin kapsamını genişleterek, “Adli Muhasebe” olarak anılan mesleğin doğmasına neden olmuştur. ABD başta olmak üzere, gelişmiş batılı ülkelerde yaygın uygulama alanı bulan, ülkemizde henüz yasal zemine oturtulmamış ve tam anlamıyla uygulama alanı bulamamış olan Adli Muhasebecilik mesleğinin kapsamı, özellikleri, adli muhasebecinin nitelikleri, adli muhasebe mesleğinin benzer mesleklerden farkları, adli muhasebeci eğitimi, Türkiye’de uygulanabilirliği, hukuk sistemimizdeki yeri, sigorta kapsamına alınması yönündeki öneriler ve konun daha iyi anlaşılabilmesi açısından grafikler ve tablolar yardımıyla adli muhasebe denetimi (Hile Denetçiliği) hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Adli Muhasebe tr_TR
dc.subject Adli Muhasebecilik Mesleği ve bu mesleğin Türkiye’de ki durumu tr_TR
dc.subject Judicial Accountancy tr_TR
dc.subject Judicial Accountancy profession and the situation of this profession in Turkey tr_TR
dc.title ADLİ MUHASEBE MESLEĞİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Accountancy etc. frauds that done by various person and associations on enterprises and all the fields of life and economical loss that reached great dimensions caused by them, commercial and economical disagreements, increased practices of misleading the users of financial table, by broadening range of accountancy caused to rise of profession that called “Judicial Accountancy”. This field is practised, as a leading country in USA and other developed western countries but in our country it is not become a law yet and not practised. However there is given detailed information about the range of Judicial Accountancy profession, features, attributes of judicial accountant, differences of judicial accountancy from similar professions, education of judicial accountant, practicability in Turkey, place of it in our law system, suggestions about taking it to insurance coverage and charts to make this topic more easy to understand and judicial accountancy inspection (Fraud Inspection) by the help of tables. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 109 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account