IAU Open Access

FARKLI YÜKLER ALTINDA YARI RİJİT BAĞLANTILARIN DAVRANIŞININ VE KIRILGANLIK EĞRİSİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Mikaeili, Ansar
dc.date.accessioned 2019-04-29T06:30:54Z
dc.date.available 2019-04-29T06:30:54Z
dc.date.issued 2016-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1595
dc.description.abstract Bu çalıĢmada, yapı güvenliği sorununu, mantıksal Ģekilde, olasılık yöntemleri ile inceleyip, yapının servis süresince performansı için uygun bir platform oluĢturmaya çaba göstereceğiz. Eklenen parametrelerin bazıları sabittir ve olası değerlerin bir örneği olabilirler. Bu nedenle, bu bağlantıların laboratuvar kurulumu (yapı çerçevesinde uygun davranıĢ gösteren bağlantı bölgesi ve ona bağlı olan kolon ve kiriĢin yarısı) ABAQUS yazılımında modellenmiĢtir. Çerçevede her katın ivme kayıtları, belirli kayıtlar kümesine maruz bırakılır. Ortalama yükseklikte bir özel çerçeveli yapıda bağlantı incelenmiĢtir. Öncelikle bağlantı için performans seviyesi, bağlantı yıkımı baz alınarak, uygun önlemler ile belirlenir. Sonra belirlenmiĢ performans seviyelerine göre, kırılganlık eğrileri çizilir ve doğrusal olmayan statik analiz, artımsal itme yükleme ile yapılmıĢ bağlantı modelleri ve döngüsel yükleme moment-dönme eğrisi ile karĢılaĢtırılır. Bağlantıda artımsal itme yük ve döngüsel yükleme eğrileri, bağlantının performans seviyelerini tespit etmek için, bağlantının yıkımı baz alınarak belirtilecektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yarı rijit bağlantı tr_TR
dc.subject Bağlantının kırılganlık eğrisi tr_TR
dc.subject Bağlantıların sismik davranışı tr_TR
dc.subject Bağlantının IDA eğrisi tr_TR
dc.subject Artımsal itme yük eğri tr_TR
dc.subject Döngüsel yük eğri tr_TR
dc.subject Semi-rigid connection tr_TR
dc.subject Fragility curves connection tr_TR
dc.subject Seismic behavior of connections tr_TR
dc.subject IDA curve connection tr_TR
dc.subject Furthermore load curve tr_TR
dc.subject Cyclic loading curve tr_TR
dc.title FARKLI YÜKLER ALTINDA YARI RİJİT BAĞLANTILARIN DAVRANIŞININ VE KIRILGANLIK EĞRİSİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In present study, structural safety is assessed through probabilistic methods and the work mainly tries to make a suitable platform for its performance within the useful life of structure. To this end, the experimental setup for testing these connectionswhich are proper agents of their performance in a building frame (connection place and a half of joint beam and column)- was modeled in the software ABAQUS and acceleration time history of the frame it is embedded in is included under a set of certain records of the desired site. Connection in a structure with a special frame and moderate height was studied and initially it was determined to join levels of performance with a suitable criteria based on connection failure. Thereafter, the corresponding fragility curves were drawn and then compared with moment-rotation curve and cyclic loading based on joining models which are influenced by nonlinear static analysis and cyclic loading. Also, pushover and cyclic loading curves of this connection were determined in order to specify level of performance of the connection as per the connection failure. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 79 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account