IAU Open Access

ORTADOĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK KALKINMA; İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ata, Bayram
dc.date.accessioned 2019-04-29T06:20:42Z
dc.date.available 2019-04-29T06:20:42Z
dc.date.issued 2017-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1593
dc.description.abstract Ortadoğu coğrafyası, konumu ve tüm doğal zenginlikleri ile hem siyasi hem de ekonomik olarak önemli bir yere sahiptir. Bu ülkelerde başlıca ekonomik kaynak doğal zenginlikleridir. Ekonomik açıdan en büyük gelir kaynağı bu ülkelerde petroldür. Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkelerin ekonomileri petrol üretimleriyle bağlantılı olarak gayet iyi durumdadır. Bu ülkelerin en büyük sorunu, sürekli olarak yaşanan siyasi sorunlardır. Yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle bu ülkelerde sürekli olarak bir kaos ortamı oluşmakta ve ülke ekonomileri buna bağlı olarak olumsuz etkilenmektedir. Yapılan bu çalışmada, birer Ortadoğu ülkesi olan İran ve Suudi Arabistan’ın ekonomik açıdan ülke kalkınmasında rol oynayan tüm faktör ve etmenler tespit edilerek detaylı bir şekilde incelenecektir. Ekonomik kalkınmanın hakkında genel bir bilgi verilirken, ekonomik kalkınmada yol gösterici olan makroekonomik değişkenlerden ve bu değişkenlerin ekonomiye olan etkisinden bahsedilecektir. Ayrıca, İran ve Suudi Arabistan’ın ekonomik yapısı incelenerek bu ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında rol oynayan faktör ve ekonomik değişkenlerin neler olduğundan bahsedilecektir. Ayrıca bu iki ülkenin ekonomik açıdan birbirleriyle benzerlik gösterip göstermediği incelecektir. Son olarak Türkiye ile bu iki ülkenin tüm ticari ve ekonomik ilişkileri detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda bu iki ülkenin Türkiye açısından ekonomik önemi değerlendirilmiştir. Ayrıca bu iki ülkenin dış ticaretlerinin ekonomik büyümelerine olan etkisi Granger Nedensellik Analizi ile ölçümlenmiştir ve çıkan sonuca göre ihracat oranı ile ekonomik büyüme oranı arasında çift taraflı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Ekonomik Kalkınma tr_TR
dc.subject Ortadoğu tr_TR
dc.subject İran tr_TR
dc.subject Suudi Arabistan tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject İkili İlişkiler tr_TR
dc.subject Dış Ticaret tr_TR
dc.subject Economic Development tr_TR
dc.subject Middle East tr_TR
dc.subject Iran/ Persian tr_TR
dc.subject Saudi Arabia tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Bilateral Relations tr_TR
dc.subject Foreign Trade tr_TR
dc.title ORTADOĞU ÜLKELERİNDE EKONOMİK KALKINMA; İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The Middle East has an important place both politically and economically with its geography, location and all its natural riches. The main economic resource in these countries is their natural wealth. The biggest source of income from the economic point of view is oil in these countries. The economies of the countries located in the Middle East region are in a very good condition relating to their oil production. Due to the political problems that are happening in these countries, there is a constant chaos environment and their economies are affected negatively. In this study, all the factors playing a role in the economic development of Iran and Saudi Arabia, which are Middle East countries, will be determined and examined in detail. While giving a general information about economic development, macroeconomic variables leading to economic development and the effect of these variables on economy will be mentioned. In addition, the economic structure of Iran and Saudi Arabia will be investigated and the factors and economic variables playing a role in the economic development of these countries will be mentioned. It will be also examined that whether these two countries are similar in economic terms. Finally, all commercial and economic relations of Turkey with these two countries will be evaluated in detail. As a result of this evaluation, the economic importance of these two countries for Turkey will be determined. Moreover, the impact of these two countries' foreign trade on their economic growth will be measured by Granger Causality Analysis and it is concluded that there is a bilateral relationship between the export rate and the economic growth rate according to the result. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 94 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account