IAU Open Access

TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK KATILIM VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİ; DEMOKRATİKLEŞME VE YERELLEŞME SÜRECİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tekin, Uğur
dc.date.accessioned 2019-04-29T06:11:11Z
dc.date.available 2019-04-29T06:11:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1591
dc.description.abstract Bütün dünyada kamu yönetimin önemli unsuru olan yerel yönetimler, kamusal nitelikte hizmetleri yerine getiren merkezi otorite dışındaki yerel yönetim birimidir. Merkezi yönetimler ile yerel yönetimler arasındaki ilişki yetki genişliği ile sağlanır. Kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi olarak adlandırılabilen yetki genişliği için yerel yönetim, karar verme ve özerklik kavramlarından yararlanmaktadır. Yerel halkın alınan kararlara katılması kaynakların kullanımının verimliliğini artırırken, demokratikleşme sürecini de hızlandırmaktadır. Yerel yönetimlerin etkinliğinin sağlanmasında önemli faydaları olan siyasal katılımın ve yerel halkın yerel sorunlar karşısında bürokratik engelleri aşarak yerel yönetim ile etkileşime geçmesi ve yararları hala tartışılmaktadır. Bu Yüksek Lisans tezinde Türkiye’de demokratik katılımın, yerel yönetimlere etkisi, yerelleşme sorunları ve çözüm önerileri bağlamında incelenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Yerel Yönetim tr_TR
dc.subject Yerelleşme Eğilimi tr_TR
dc.subject Demokratik Katılım tr_TR
dc.subject Yönetime Katılma tr_TR
dc.subject Demokratikleşme tr_TR
dc.subject Decentralization Trend tr_TR
dc.subject Local Goverment tr_TR
dc.subject Participation in Management tr_TR
dc.subject Democratic Participation tr_TR
dc.subject Democratization tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK KATILIM VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİSİ; DEMOKRATİKLEŞME VE YERELLEŞME SÜRECİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol All over the world, local governments are important units of public administration, public services that meet the property unit of local government other than central authority. The relationship between central governments and local authorities are provided with the width of the authority. Be called spontaneous decision-making and implementation authority for the width of the authority of local government, decision-making and benefit from the concepts of autonomy. Increasing the efficiency of resource use local people participate in the decisions, accelerate the process of democratization.The major benefits of the increase in effectiveness of political participation of local authorities and local people against the bureaucratic barriers to overcome local problems through interaction with local government and the benefits are still being discussed. In this thesis, Turkey, democratic participation, the effect of local authorities, problems and solutions in the context of decentralization. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 136 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Turgay TARHAN, Türkiye’de Demokratik Katılım ve Yerel Yönetim İlişkisi; Demokratikleşme Ve Yerelleşme Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account