IAU Open Access

FACTORS AFFECTING E BANKING: THE CASE OF NIGERIA

Show simple item record

dc.contributor.author Olomofe, Abiodun
dc.date.accessioned 2019-04-28T12:54:07Z
dc.date.available 2019-04-28T12:54:07Z
dc.date.issued 2018-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1590
dc.description.abstract The advent of electronic banking and its adoption in Nigeria is becoming a well-used tool for banking in the country. Usage of e-banking banking has become easy for banking to be carried out even from the comfort of a customer’s home but several factors have hindered the adoption of the mode of banking by everyone. The aim of the study is to examine the factors that hinder the adoption of the e-banking and also proffered solutions to these problems. The factors outlined include fraud/security issues, access to internet services, awareness and accessibility. Questionnaires were used to collect data and SPSS was used to test the data. The hypotheses tested are the relationship between age and use of electronic banking, the relationship between education exposure and electronic banking usage, the relationship between gender and people who visit the bank for their individual transactions and relationship between income and electronic banking usage. Non-parametric hypothesis tests are used for the analysis. The results show that factors like educational exposure, internet reliability, online/ ATM error and others were factors that necessitate the adoption of online/ internet banking in Nigeria. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Electronic banking tr_TR
dc.subject Adoption tr_TR
dc.subject Bank tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Gender tr_TR
dc.subject ATM tr_TR
dc.subject SPSS tr_TR
dc.subject Nigeria tr_TR
dc.subject Elektronik bankacılık tr_TR
dc.subject Benimseme tr_TR
dc.subject Banka tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Cinsiyet tr_TR
dc.subject ATM tr_TR
dc.subject SPSS tr_TR
dc.subject Nijerya tr_TR
dc.title FACTORS AFFECTING E BANKING: THE CASE OF NIGERIA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Elektronik bankacılığın ortaya çıkması ve Nijerya'da benimsenmesi ülkedeki bankacılık için iyi bir araç haline gelmiştir. Bankacılığın bu uygulamasının kullanımı, herhangi bir müşterinin evinin konforundan bile bankacılık işlemlerini yapmasını sağlayacak şekilde banka işlemlerini kolaylaştırmıştır ancak bazı faktörler bu bankacılık türünün herkes tarafından benimsenmesini engellemiştir. Bu çalışmanın amacı,e-bankacılığın benimsenmesini engelleyen faktörleri incelemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu faktörlersahtekarlık / güvenlik sorunları, internet hizmetlerine erişim, farkındalık ve erişilebilirliği şeklinde sıralanabilir. Verilerin toplanmasında anketler kullanılmış ve verilerin testi için SPSS kullanılmıştır. Sınanan hipotezler elektronik bankacılık kullanımı ve yaş arasındaki ilişki; eğitim düzeyi ve elektronik bankacılık kullanımı arasındaki ilişki, cinsiyet ve kişisel işlemler için bankayı ziyaret etme arasındaki ilişki ve gelirle elektronik bankacılık kullanımı arasındaki ilişkidir. Bu hipotezlerin sınanması için parametrik olmayan hipotez testleri kullanılmıştır. Sonuçlar eğitim düzeyi, internet güvenilirliği, çevrimiçi/ATM hataları gibi faktörler ve diğer faktörler Nijerya'daki çevrimiçi/internet bankacılığının kabul görmesi için gerekli olan faktörler olarak görülmektedir. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 64 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account