IAU Open Access

THE IMPACT OF EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT ON TIME QUALITY AND COST THE CASE OF CONTRACTING FIRM IN THE MIDDLE EAST

Show simple item record

dc.contributor.author Waari, Nura Izzat Yaseen
dc.date.accessioned 2019-04-28T12:10:46Z
dc.date.available 2019-04-28T12:10:46Z
dc.date.issued 2017-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1589
dc.description.abstract Bu çalışma ile araştırmacı, proje yönetim planlamasının önemini ve planlamanın projenin başarılı olup olmayacağını belirleyen üç temel bileşen (maliyet, zaman ve kalite) üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırmacının örneği Ortadoğu'da (Ürdün ve Filistin) bir müteahhitlik şirketinin (üst yöneticileri, proje yöneticileri ve üst düzey mühendislerini) içermektedir. Araştırmanın ana hedefine ulaşmak için, araştırmacı Mart ayından başlayarak Aralık 2017 sonuna kadar dokuz aylık bir dönem içinde üç farklı şirkette üst düzey yönetici ve proje yöneticisi olarak görev yapan on kişi ile görüşme yapmıştır. Görüşülen kişilerin cevapları aşağıdadır: Birinci ve ikinci sorularda, görüşülen kişilerin % 90’ı herhangi bir projeye başlamadan önce şirkette yapılacak planlamanın öneminde mutabık kalmışlar ve projenin zamanında gecikme olmaksızın teslim edilmesi için uygulama aşamasında yapılması gereken kritik ve kritik olmayan görevlerin tümünü içeren planlı zaman çizelgelerinin hazırlanmasının önemine vurgu yapmışlardır. Üçüncü soruyla ilgili olarak, görüşülen kişilerin % 60’ı işçiler tarafından takip edilebilmesi için projenin anlaşılabilir bir gereklilik ve standartlara sahip net bir plana sahip olması gerektiği konusunda mutabık kalmış ve ayrıca projeyi en yüksek kalitede ürün ve hizmetlerle teslim etmek için üst düzey yöneticiler ve mühendisler tarafından sık sık yapılan denetimlerin öneminden bahsetmiştir. Son soruda görüşülen kişilerin % 80’i izleme, kontrol ve takip süreçlerini içeren üç ana faktörün ifa edilmesi halinde , planlı bir proje yönetiminin belirlenen bütçeyi aşmadan proje bütçesini etkileyebileceğini söylemiş ve ortaya proje maliyetiyle ilgili bir plan koyabilen ve aynı zamanda proje uygulamasında oluşabilecek hatalar için hızlı çözümler üretebilen deneyimli bir projen yöneticisinin önemini vurgulamıştır. Bu bulgular ışığında, araştırmacı, proje hedeflerine gerekli zaman, maliyet ve kalitede ulaşmak için proje planları üzerinde etkili bir şekilde çalışan, nitelikli bir proje yönetim sistemine sahip olmanın önemini vurgulamıştır ve araştırmacı şirketlerin, çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik eğitim vermesi gerektiğini ve yöneticilerden gelecek projelerde kullanmak üzere önceki projelerden istatistiksel veri tabanları hazırlamalarını istemelerini tavsiye etmektedir. Proje hedeflerini belirlemek, projenin kalitesini güçlendirmek, uygulama süresini kısaltmak ve maliyeti en aza indirgemek için şirketler, projeyi ve tüm önemli belgeleri incelemek ve anlamak için şirkette özel bir departman kurmalıdır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Proje yönetimi tr_TR
dc.subject Zaman tr_TR
dc.subject Maliyet tr_TR
dc.subject Kalite tr_TR
dc.subject Project management tr_TR
dc.subject Time tr_TR
dc.subject Cost tr_TR
dc.subject Quality tr_TR
dc.title THE IMPACT OF EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT ON TIME QUALITY AND COST THE CASE OF CONTRACTING FIRM IN THE MIDDLE EAST tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The study focuses on the importance of project management planning and its impact on the three main components (cost, time and quality) that determines projects’ success. The sample included ten (head managers, project managers and senior engineers) in three contracting companies in the Middle East (Jordan and Palestine) for a period of nine months starting March till the end of December 2017. The findings show that most of the interviewees agreed on the importance of planning in companies before starting any project and they emphasized on the importance of having a planned time schedules which includes all the critical and none critical tasks that should be done in the implementation phase to submit a project on time without any delays. As for the quality 60% consented on the necessity of having a clear plan which has an understandable requirements and standards for the project in order to be followed by the workers, and they also mentioned the importance of doing frequent inspections by project managers and senior engineers on the delivered product and service to achieve a project with the highest quality. In the last question 80% said that a planned project management can affect the project budget without exceeding the specified budget if it was followed with three main factors which are monitoring, controlling and following up, they also insisted on the importance of having an experienced project manager who can set a plan concerning the project’s cost and also find quick solutions for any error that may occur in project implementation. In the light of these findings the researcher shed the importance of having a skilled project management system that works effectively on project plans to achieve the project objectives according to the required time cost and quality, the researcher recommended that companies should do consequent train workshops to their managers and employees and also ask their managers to prepare a statistical databases on previous projects in order to use them in the future project. Companies should allocate a special section in the company to study and understand the project and all the important documents in order to determine the projects objectives clearly to strengthen the quality of the project shorten the duration of implementation as well as minimizing the cost. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 64 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account