IAU Open Access

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALETTE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

Show simple item record

dc.contributor.author Özdil, Hanife
dc.date.accessioned 2019-04-28T06:05:41Z
dc.date.available 2019-04-28T06:05:41Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1549
dc.description.abstract Tezin amacı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde banka genel kredi sözleşmesine kefalet halinde kefilin sorumluluğunun kapsamının tespit edilmesi ve gerektiğinde bilimsel önerilerde bulunmaktır. Tez giriş, üç ana kısım ve sonuçtan oluşmaktadır. Girişte uygulamada sıklıkla düzenlenen banka genel kredi sözleşmesine kefalet verildiğinde, ne gibi gelişmeler yaşandığı, hususunda kısaca bilgi verilerek konunun önemi belirtilmiştir. İlk bölüm iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda banka genel kredi sözleşmesinin tanımı ve özellikleri açıklanmış, sonrasında banka genel kredi sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda farklı görüşlere değinilmiştir. İkinci kısımda ise genel olarak kefalet sözleşmesi ele alınmış ve kefalet sözleşmesinin tez konusu kapsamında önemli olan özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun kapsamı incelenmiştir. Bu bölümde öncelikle, banka genel kredi sözleşmesine kefaletin türünün müteselsil kefalet olup olmadığı ve müteselsil kefile başvuru koşulları ele alınmıştır. Sonrasında, banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun kapsamına giren alacak kalemleri tespit edilmiştir. Son olarak, kefilin azami miktara kadar sorumlu olması ve banka genel kredi sözleşmesi limitinin azami miktara kadar sorumluluk açısından kefilin sorumluluğuna etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde banka genel kredi sözleşmesinde kefilin sorumluluğunun belirlenmesi bakımından uygulamada önem taşıyan, kefilin sorumluluğunun azalmasına veya sona ermesine neden olan bazı unsurlar ve bu unsurların kefilin sorumluluğunu nasıl etkilediği incelenmiştir. Tezin sonuç kısmında ise çalışmada vardığımız sonuçlar açıklanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Banka Genel Kredi Sözleşmesi tr_TR
dc.subject Kefalet Sözleşmesi tr_TR
dc.subject Kefil tr_TR
dc.subject Kefilin Sorumluluğu tr_TR
dc.subject Kefilin Sorumluluğunu Etkileyen Unsurlar tr_TR
dc.subject Bank’s General Loan Contract tr_TR
dc.subject Bail Contract tr_TR
dc.subject Guarantor tr_TR
dc.subject Guarantor’s Responsibility tr_TR
dc.subject Elements That Affect Guarantor’s Responsibility tr_TR
dc.title 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE KEFALETTE KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of the thesis is to determine the scope of the responsibility of guarantor in case of bail to the bank’s general loan contract in the framework of the Turkish Debt Law No. 6098 and to make scientific proposals when necessary. The thesis entry consists of three main parts and the result. In the beginning, when the bank’s general loan contract of the bank is given surety, which is frequently organized in practice, what kinds of developments are experienced is given briefly and how it is important is stated. The first chapter is divided into two parts. In the first part, the definition and characteristics of the bank’s general loan contract are explained, followed by different views on the legal nature of the bank’s general loan contract. In the second part, the bail contract is discussed in general and the important features of the bail contract within the scope of the thesis are examined. In the second part, the scope of the responsibility of guarantor in the bank’s general loan contract of the bank is examined. In this chapter, first of all, whether the type of surety to the bank’s general loan contract is a consecutive surety and the application conditions of joint guarantor are discussed. Afterwards, receivable items falling within the scope of the responsibility of the guarantor under the bank’s general loan contract have been identified. Finally, the guarantor’s responsibility to the maximum amount and the effect of the bank’s general loan contract’s limit on the responsibility of the guarantor in terms of responsibility to the maximum amount are investigated. In the third chapter, some elements which are important in practice in terms of determining the responsibility of the guarantor in the bank's general loan contract, that cause the responsibility of the guarantor to decrease and to end and how these elements affect the responsibility of the guarantor are examined. In the result part of the thesis, the results we have in the study are explained. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account