IAU Open Access

THE IRAQI EFL PRE-SERVICE STUDENT TEACHERS’ ON TEACHING GRAMMAR AT ELT DEPARTMENTS OF SALAHADDIN UNIVERSITY IN ERBIL

Show simple item record

dc.contributor.author Gardeen Ali Mahmood, Mahmood
dc.date.accessioned 2019-04-20T13:16:50Z
dc.date.available 2019-04-20T13:16:50Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1520
dc.description.abstract Bu çalışma esasen hizmet-öncesi öğretmenlerin öğrenme ve Erbil’deki İngilizce Öğretmenliği bölümleri, özellikle de Erbil’deki Salahaddin Üniversitesi’nde İngilizce bölümlerinde dil bilgisi öğretimi hakkındaki bakış açılarını öğrenmeyi amaçlar çünkü hizmet-öncesi öğretmenlerin çoğu kalıplardan ve eski metotlardan muzdariptir ve öncelikli olarak yabancı bir dili yeni ve hızlı bir şekilde öğretmeyi ve öğrenmeyi amaçlar. Sonuç olarak, hizmet-öncesi öğretmenlerin bir çoğu diğer dört beceri (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ile dilbilgisi öğrenme ve öğretme taraftarıdır. Ancak bazı hizmet-içi öğretmenler bu görüşe karşı çıkmaktadır ve dilbilgisini bağımsız bir ders olarak öğretme taraftarıdır. Dilin dilbilgisi olmadan bir hiç olduğu şüphesizdir. Ancak yine de bazı dilbilimciler dilbilgisine ihtiyaç olmadığına inanırken diğerleri de dilbilgisinin gerekli ve öğretilmesi gerektiğini iddia ederler. Dilbilgisi öğretimine ihtiyaç duyuluyorsa, öğretmenler ne gibi yaklaşımlar kullanmalıdır. Çalışmanın amacını incelemek için, hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri uygulandı ve dilbilgisi öğretme, her bir yaklaşımın avantajları ve dezavantajları ele alındı. Katılımcılara anket verildi. Anket 2015-2016 akademik yılında Salahaddin Üniversitesi Dil, Eğitim ve Temel eğitim Okullarından rastgele seçilen 60 hizmetöncesi öğretmene uygulandı. Bu öğretmenler bu araştırmanın örneklemi olarak seçildi. Anket öğretmenlerin öğretmenlik ve dilbilgisi öğrenme ile alakalı görüşleri konusunda veri toplamak için kullanıldı. Sonuçlar öğrencilerin İngilizce dilini bilinçsizce öğrenmeye ve dili öğrenmek için İngilizce diline maruz kalmaya motive olduklarını teyit eder ve hizmet-öncesi öğretmenlerin çoğu dil öğrenmede ve öğretmede dilbilgisinin kritik bir rol oynadığı ve öğrencilere dilbilgisi ve iletişim yetkinliği becerilerini geliştirdiği için İngilizce öğretiminde dilbilgisinin öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir. Katılımcılar aynı zamanda pedagojik amaçların dilbilgisi dersleri öğretme ile elde edilebileceğini ve öğrenme çıktılarını başaracaklarını düşünmektedirler. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Hizmet-öncesi öğretmenler tr_TR
dc.subject Tümevarım tr_TR
dc.subject Tümdengelim tr_TR
dc.subject Öğrenci Görüşü tr_TR
dc.subject Bağımsız bir şekilde dilbilgisi öğretme tr_TR
dc.subject The pre-service teachers tr_TR
dc.subject Inductive tr_TR
dc.subject Deductive tr_TR
dc.subject Student perspective tr_TR
dc.subject Teaching grammar as independent tr_TR
dc.title THE IRAQI EFL PRE-SERVICE STUDENT TEACHERS’ ON TEACHING GRAMMAR AT ELT DEPARTMENTS OF SALAHADDIN UNIVERSITY IN ERBIL tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study aims chiefly to know the pre-service teachers’ perspectives about learning and teaching grammar at ELT departments in Erbil especially English departments at Salahaddin university-SUE in Erbil, because the majority of pre-service teachers suffer from the pattern and the old methods and basically attempt to teach and learn a foreign language in a new and quick. Consequently, many of pre-service teachers favor at teaching and learning grammar with four skills (listening, speaking, reading and writing). But some pre-service teachers are against this perspective and likes to learn grammar as an independent course. There are obvious that language is null without grammar. Yet, some linguists believe that grammar is not needed while some claim that grammar is necessary and should be taught. If teaching grammar is needed, what approach teachers should follow and use. To investigate the aim of the study, both approaches qualitative and quantitative has been adopted in which the approaches to teaching grammar, the benefits and drawbacks of each approach are discussed. A questionnaire was administered to the participants. The questionnaire was administered to 60 pre-service teachers who were randomly selected from College of Languages, Education and Basic education at Salahaddin University for the academic year of 2015-2016, they were chosen as the sample of this research. The questionnaire was used to gather the data about their perspectives to teaching and learning grammar. The results confirm that students are motivated to learn English language unconsciously and to be exposed to English language for learning it and majority of the pre-service teachers think that grammar should be taught in learning English because grammar plays a crucial role in language learning and teaching and it helps the learners to improve their grammatical and communicative competence. The participants, also think that the pedagogical objectives can be attained in teaching grammar courses and achieve the learning outcomes. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account