IAU Open Access

ASSESSING HUMAN SECURITY THROUGH HUMAN DEVELOPMENT IN PAKISTAN: APPLYING MASLOW’S THEORY OF HIERARCHIAL NEEDS

Show simple item record

dc.contributor.author Naseem, Rabia
dc.date.accessioned 2019-04-20T13:11:35Z
dc.date.available 2019-04-20T13:11:35Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1519
dc.description.abstract İnsani Güvenlik son zamanlarda öneminin büyük çoğunluğunu kritik bağlantıları olduğu kalkınma özellikle sürdürülebilir kalkınma konusunda kazandı. İnsani Güvenliği İnsani Gelişim Endeksi yoluyla değerlendirmek insan hayatına ilişkin en önemli 3 alan olan sağlık, eğitim ve kişi başına düşen milli geliri kapsadığı için faydalı olacaktır. Ancak, İnsani Gelişim Endeksi'ne son yıllarda birkaç başka gösterge daha eklenmiştir. Fakat, benim tezimin odak noktasını özellikle sağlık, eğitim ve kişi başına düşen milli gelir göstergeleri oluşturacaktır. Buna ek olarak; benim tezim ayrıca İnsani Gelişim Endeksi bağlamında Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi'nden yararlanarak insan memnuniyetini de değerlendirmektedir. Bu tez çalışması Pakistan'ın insan güvenliği koşullarını incelemek amacıyla İnsani Gelişim Endeksi'nin başlıca özelliklerini bir araç olarak kullanmıştır. Pakistan son yıllarda insani gelişim bağlamında çocuk ölüm oranını azaltmak veya ilkokul/ortaokul kayıt oranını artırmak gibi çok önemli dönüm noktalarını kaçırmıştır. Bu bağlamda, benim tezim planlanmış politikalar arasında yer alan ‘freedom from fear’ ilkesi kapsamında insan güvenliğini göz önünde bulunduracak gerekçeler sunmaktadır. İnsani Güvenlik yalnızca müfredatlarda okutulacak bir kavram değildir. Daha çok devlet politikalarında teşvik edilecek bir stratejidir ve daha iyi bir gelecek için projelerde uygulanmalıdır. Aynı zamanda, bu tez çalışması Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi'nin başlangıç aşamasında olan ülkeleri de incelemektedir. Maslow’un teorisi devlet politikasına yön verenlerin insan memnuniyetini en yüksek seviyede gerçekleştirme konusunda odaklanmaları için kendini gerçekleştirme ihtiyaçları hususunda genel bir çerçeve sunmuştur. Kaynakların gerektiği şekilde kullanılmaması ve uygulanan politikalar sağlık, eğitim veya insanlığa dair herhangi bir alanda nüfusun büyük çoğunluğu için çok büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Ayrıca, devlet politikalarında insan güvenliğini sağlamış başlıca ülkeler vatandaşlarının refahını sağlamada hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Bu nedenle, İnsani Güvenlik şimdiki endişe verici duruma karşı mücadele etmede nüfusun büyük çoğunluğunun yaşam koşullarını geliştirmek için benzersiz bir politikadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject İnsan Gelişimi tr_TR
dc.subject İnsan Güvenliği tr_TR
dc.subject Maslow’un Hiyerarşi İhityaç Teorisi tr_TR
dc.subject İnsan Memnuniyeti tr_TR
dc.subject İnsan Gelişimi Göstergeleri tr_TR
dc.subject Human Development tr_TR
dc.subject Human Security tr_TR
dc.subject Maslow’s Theory of Hierarchical Needs tr_TR
dc.subject Human Satisfactions tr_TR
dc.subject Human Development Indicators tr_TR
dc.title ASSESSING HUMAN SECURITY THROUGH HUMAN DEVELOPMENT IN PAKISTAN: APPLYING MASLOW’S THEORY OF HIERARCHIAL NEEDS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Human Security has gained much of the importance in the recent times due to its crucial links with development particularly talking about sustainable development. Assessing human security through the human development index will prove beneficial as it undertakes the three most important spheres of human life i.e. health, education and Gross National Income per Capita. Although, human development index has added few other indicators during the last few years. But the focus of my thesis would be specifically on health, education and Gross National Income indicators. Additionally, my thesis has also assessed the human satisfaction through utilizing Maslow’s Theory of Hierarchical Needs keeping in contexts with the human development index. My thesis has explored the major aspects of human development index as a tool to view the human security conditions in Pakistan. Pakistan misses some of the eminent milestones to achieve during the last few decades in the context of human development such as decreasing child mortality rates or increasing primary/secondary enrolment ratios to name some of the factors. In this regard, my thesis will also provide rationales to consider human security aspects while planning policies specifically ‘freedom from fear’ element. Human security is not only a concept to be studied in curriculums. Rather it is a strategy to be instigated in the state policies and meant to be implemented for better future prospects. Moreover, my thesis has also assessed that the country is struggling in the initial levels of Maslow’s theory of Hierarchical needs. Maslow’s Theory has provided a framework for the state policy makers to focus on achieving the highest level of human satisfaction, i.e. self-actualization needs. Under-utilization of resources (allocated budget) and policies is a major threat to the population at large whether in health, education or any field of humanity. Furthermore, the major country who has implemented human security in the state policies has progressed rapidly in ensuring wellbeing of its people. Therefore, human security is a unique aspect to deal with the current distressing situation in order to enhance the living conditions of population at large. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account