IAU Open Access

“IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION?”

Show simple item record

dc.contributor.author Karahan, Pınar
dc.date.accessioned 2019-04-20T07:56:38Z
dc.date.available 2019-04-20T07:56:38Z
dc.date.issued 2017-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1487
dc.description.abstract Birçok organizasyonun ödül sistemleri, yöneticilerin yaptığı performans değerlemelerine bağlıdır. Bir çalışanın performansını değerlendirmek, sanıldığından daha zordur. Yöneticiler sübjektif bakış açısıyla çalışanının farkındalığını göz önünde bulundurarak performans değerlendirmesi yaparlar. Performans değerleme sitemleri, çalışanların güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmek ve zayıflıklarının üstesinden gelmek için yararlı önlemler sağlayan bir araçtır. Motive edilmiş çalışan, daha etkin ve verimli olmak için çalışmalarını iyileştirir ve bu şekilde kuruluşun amaçlarına da etkin bir şekilde katılmış olur. Ayrıca yöneticilerin çalışanlarını motive ederek daha adil bir sistem oluşturmak için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve için mevcut sistemlerini geliştirmek veya yeni performans değerleme sistemleri oluşturmak zorundadır. Bu nedenle bu tez, performans değerlemesi ile çalışan motivasyonu arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu savunan ve bunu analiz eden tezdir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Halka İlişkiler tr_TR
dc.subject İşçi Güdülemesi tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject İş Değerlendirmesi tr_TR
dc.subject Performance Appraisal tr_TR
dc.subject Employee Motivation tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Human Resources tr_TR
dc.subject Motivation tr_TR
dc.subject Employee Performance tr_TR
dc.title “IS PERFORMANCE APPRAISAL AN EFFECTIVE TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION?” tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The reward system of many organizations depends on performance appraisals, made by the managers. Certainly, appraising an employees performance is often more difficult than people think. The manager gives a performance appraisal with a subjective view, which affects the self-awareness of the employee and the perception of the manager’s ability to evaluate performance. It is a tool to appraise the employee’s strength and weaknesses and provide helpful measures to overcome weaknesses. Motivated employee will improve his workings to be more effective in terms of quality and quantity, so he can participate efficient to achieve the objectives of the organization. This thesis is going to analyse the relationship between performance appraisal and employee motivation. It will also expand performance appraisal systems and the challenges of designing a fair system that can prove to be a beneficial tool for managers to retain employees and simultaneously to provide a healthy work environment in order to motivate employees. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account