IAU Open Access

MODERATING EFFECTS OF WORKFORCE DIVERSITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Show simple item record

dc.contributor.author Bahar, Nasım
dc.date.accessioned 2019-04-20T06:05:11Z
dc.date.available 2019-04-20T06:05:11Z
dc.date.issued 2017-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1477
dc.description.abstract Günümüzün küresel ortamında, sermaye kaynakları dünya çapında birbirine bağlı. Kaynaklar sermaye ya da insan dünyanın herhangi bir yerinden diğerine serbestçe dolaşıyor ve kuruluşlara geniş sermaye kaynakları ve farklı insan sermayesi sunuyor. Sanayi Devrimi ve AB ülkelerinde ticaret ve işçi sendikalarının kurulmasından sonra çeşitlilik ihtiyacı arttı. Çok uluslu bir şirketin finans departmanının başında Amerikalı, işe alım departmanının Asya başkanlığındaki olması ve Hintli çalışanlar tarafından yürütülmesi nadir değildir. Farklı işgücü ya da işgücü çeşitliliği iki taraflı bir kılıçtır, bazı negatiftir ve bazı olumlu yönler buna bağlıdır. Bu Tezin amacı, çeşitli iş gücünün girişimci oryantasyonu ve bir organizasyonun performansı arasındaki ilişki üzerinde ılımlı etkisini eleştirel bir biçimde gözden geçirmektir. Çeşitliliğin farklı yönlerini tanımlama ve çeşitli işgücünü yönetme konusunda büyük çalışmalar yapıldı, ancak kuruluştaki daha iyi performansa bağlı örgüt içinde girişimci niteliklerin geliştirilmesinde çeşitliliğin etkisini gerçekten ölçen çok az çalışma bulundu. Kağıt, çeşitliliğin Girişimci oryantasyon, yani İnovasyon, Proaktiflik ve Risk alma gibi üç temel direk üzerindeki etkisini hafifletmeyi tartışmaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Risk alma tr_TR
dc.subject Yenilikçilik tr_TR
dc.subject Proaktiflik tr_TR
dc.subject Çeşitlilik tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Risk-taking tr_TR
dc.subject İnnovation tr_TR
dc.subject Proactiveness tr_TR
dc.subject Diversity tr_TR
dc.subject Performance tr_TR
dc.title MODERATING EFFECTS OF WORKFORCE DIVERSITY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In today’s global environment capital resources are interconnected throughout the world. Resources are moving freely from one part of the world to another, which provide organizations with ample capital resources and diverse human capital. The need of diversity increased after the Industrial Revolution and the formation of trade and employee unions within EU countries. It is not uncommon for a multinational company to have its finance department headed by American, recruitment department headed by Asian and operations run by Indian employees. The diverse workforce or workforce diversity is a two-sided sword, it has some negative, and some positive aspects attached to it. The aim of this Thesis is to critically review the moderating effect of diverse workforce on the relationship between entrepreneurial orientation and performance of an organization. Great work have been done on the defining different aspects of diversity and managing the diverse workforce but very little work is found that truly gauge the impact of diversity in nurturing entrepreneurial traits in organization that are connect to the better performance of an organization. Paper discusses moderating effect of diversity on all three aspects of Entrepreneurial orientation i.e. Innovation, Proactiveness and Risk-taking. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account