IAU Open Access

PİŞMİŞ DÖNERDE MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA RAF ÖMRÜNÜN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tural, Ezgi
dc.date.accessioned 2019-04-19T12:47:17Z
dc.date.available 2019-04-19T12:47:17Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1471
dc.description.abstract Bu çalıĢmanın amacı, normal, vakumlu ve modifiye atmosferik (MAP) Ģartlar altında, 0, 10 ve 20°C depolama sıcaklıklarında mikrobiyolojik, kimyasal bozulma ile ilgili paketlenmiĢ tavuk dönerlerinin raf ömrünü incelemektir. PP (Polipropilen) ambalajlarında 0-20°C 'de saklanan toplam 72 piĢmiĢ döner numunesi (Her biri 100 g) Gursoy Gıda Ltd. ġti. Ġstanbul ilinde, Türk gıda yönetmeliğine göre iki gün aralıklarla Salmonella spp, Listeria monocytogenes, toplam uçucu nitrojen (TVN) ve PH analizlerine göre sonuçlar değerlendirildi. Saptama değerleri, normal, vakum ve modifiye atmosferik (MAP) koĢullar altında sırasıyla 0, 10 ve 20°C saklama sıcaklığında toplam 25 gün de elde edildi. PiĢmiĢ piliç döner ürünü için modifiye atmosfer koĢullarında paketlenerek muhafaza edilen ürün de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 20, 10, 2 günlük raf ömrü süreci belirlendi. Vakumlama yöntemi ile paketlenerek muhafaza edilen ürün de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 14, 7, 3 gün, normal koŞullarda paketlenerek depolanan ürünler de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 7, 3, 1 gün raf ömrü süreçlerinin uygun olacağı düŞünülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Raf ömrü tr_TR
dc.subject Paketlenmiş tavuk döner tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.subject Mikrobiyolojik tr_TR
dc.subject Kimyasal tr_TR
dc.subject Depolama tr_TR
dc.subject Shelf life tr_TR
dc.subject Packaged chicken doner tr_TR
dc.subject Temperature tr_TR
dc.subject Microbiological tr_TR
dc.subject Chemical tr_TR
dc.subject Storage tr_TR
dc.title PİŞMİŞ DÖNERDE MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA RAF ÖMRÜNÜN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study was to investigate shelf life of packaged chicken doner related with microbiological, chemical deterioration at 0, 10 and 20°C storage temperature also under normal, vacuum and modified atmospheric (MAP) conditions. A total 72 cooked and 16 samples (total 100g) stored at 0-20°C in PP (Polypropylene) packages were collected from Gursoy Gıda Ltd ġt. in the city of Istanbul.The results were evaluated according to Salmonella spp, Listeria monocytogenes, total volatile nitrogen (TVN) and PH for each sample in two days intervals according to Turkish food regulation. The deterition values were reached within for 25 days at 0, 10 and 20°C storage temperature under normal, vacuum and modified atmospheric (MAP) conditions respectively. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account