IAU Open Access

TÜRK EDEBİYATINDA KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN ROMANLAR (2004)

Show simple item record

dc.contributor.author Erensayın, Muhammed Ensar
dc.date.accessioned 2019-04-19T07:50:01Z
dc.date.available 2019-04-19T07:50:01Z
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1457
dc.description.abstract Bu çalışmada 2004 yılında yayımlanan ve konusunu Türk tarihinden alan tarihî romanları inceledik. Çalışmamıza konu olan dokuz romanın “zaman”, “mekân”, “kahramanlar” ve “bakış açısı” unsurlarını tahlil ettik. Zaman bölümünde, vak‟a zamanını tespit edip sosyal ve kozmik zaman unsurlarının vak‟a seyrine etkisini ortaya çıkarmaya çalıştık. Mekân bölümünde, romanlarda bahsi geçen mekânları sınıflandırdık. Bu mekânların romanlardaki önemini tespit etmeye çalıştık. Kahramanlar bölümünde karakterleri, yaratma şahsiyetler, tarihî şahsiyetler diye ayırıp cinsiyetlerine, eğitim durumlarına, mesleklerine, milliyetlerine ve sosyal durumlarına göre sınıflandırdık. Bakış açısı bölümünde romancının hangi bakış açısı ile romanı kaleme aldığını belirlemeye çalıştık. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BÖLÜMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Tarihi roman tr_TR
dc.subject Türk tarihi tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Historical Novels tr_TR
dc.subject Turkish History tr_TR
dc.subject Novels tr_TR
dc.title TÜRK EDEBİYATINDA KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN ROMANLAR (2004) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this study, we analyzed the historical novels which took its subject from Turkish History and were published in 2004.We resolved the "time", "location", "characters" and "perspective" components of nine novels that subjected to our study.In the Time section, we tried to determine the time of the incident and reveal how social and cosmic time constituents affect the progress of the incidents.In the Location section, we classified the locations which were mentioned in the novels.We tried to determine the significance of these locations for the novels.In the Character section, we devided the characters into two as fictional and historical and tried to classify in accordance with their gender, educational background, occupation, nationality and social backgroun. In the perspective section, we tried to signify by which point of view the novelist indited the novel. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account