IAU Open Access

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE KARAR ALMA VE KONTROL: JAPON ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Pado, Beycan
dc.date.accessioned 2019-04-19T07:39:16Z
dc.date.available 2019-04-19T07:39:16Z
dc.date.issued 2017-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1456
dc.description.abstract Küreselleşme, dünya genelinde son dönemlerde yaşanan gelişmelerle ilerlemeleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu gelişmeler siyasi, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel boyutları da kapsadığı için küreselleşmenin anlaşılması ve tanımlanması görecelik kazanır. Küreselleşmenin sonuçlarıyla ilgili olarak tek bir olgudan bahsetmek imkansızdır. Bu anlamda küreselleşmenin geniş çaplı bir kavram olduğu görülmektedir. Küreselleşmeyle beraber gelişen uluslararası ticaret ile birlikte kurumlar, piyasalar, risk yönetimi ve araçların sürekli değişen bir yapı olmuştur. Bu yapı içerisinde uluslararası ticarette ulusal ve uluslararası düzenlemelerle karmaşık bir süreç içine girmiştir. Günümüzde işletme yönetimi literatüründe Japonya’nın etkisinin önemli olduğu görülmektedir. Özellikle de şirketlerinde karar alma yöntemleri ve personel politikası alanında Japon teknikleriyle ilgili yapılan çalışmalar yadsınamaz sayıdadır. Bu çalışmanın konusu küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketlerde karar alma ve kontrol; Japon şirketleri örneği olarak belirlenmiştir. Öncelikli olarak küreselleşme olgusuna değinilmiştir. Ardından çok uluslu şirketlerin önemi taranmıştır. Son olarak Japon şirketlerinde karar alma yönetim ve personel politikası konusu ele alınmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Küreselleşme tr_TR
dc.subject Çokuluslu Şirket tr_TR
dc.subject Karar Alma tr_TR
dc.subject Kontrol tr_TR
dc.subject Japon Şirketleri tr_TR
dc.subject Globalization tr_TR
dc.subject Multinational Company tr_TR
dc.subject Decision Making tr_TR
dc.subject Control tr_TR
dc.subject Japanese Companies tr_TR
dc.title KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE KARAR ALMA VE KONTROL: JAPON ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Globalization, world-wide progress with developments in recent years are used to express. These developments in political, economic, technological, social and cultural dimensions of globalization for understanding and identification that relativism is the winner. In relation to the consequences of globalization from a single case, it is impossible to talk about. In this sense, it is a large-scale concept of globalization. Along with developing international trade institutions together with globalization, markets, risk management and has been an ever-changing structure of vehicles. Within this structure, with national and international regulations in international trade entered into a complex process. Today, the business management literature is the impact of Japan. Especially in decision-making methods and personnel policy in the field of Japanese technical studies are undeniable. The subject of this study is in the process of globalization and multinational corporations in control; As an example of Japanese companies. Primarily on the globalization phenomenon. Then the importance of multinational companies. Finally, management and decision making of Japanese companies in personnel policy issue is discussed. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account