IAU Open Access

BRANDING: HOW INFLUENCES CUSTOMER BEHAVIOR?

Show simple item record

dc.contributor.author Lutfi, Raghda
dc.date.accessioned 2019-04-19T06:06:39Z
dc.date.available 2019-04-19T06:06:39Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1444
dc.description.abstract Bu tez için seçilen konu “Markalaşma, müşterinin davranışı nasıl etkiler“di. Bu tezin ana amacı pazarlamacıların, marka mesajlarının geliştirip aynı mesajları kullanan doğru müşteriye ulaştırılması için markalaşmanın Müşteri üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve test etmektir. Markalaşma, Son zamanlarda pazarlamanın en başarılı takımının taktikleri olarak gelişmektedir; ki gelecek pazarlamacının öncelikli çalışma alanlarından olmuştur. Pazarlamacıların markalaşma sabit bir etkinlik olarak onun için çabalayıp Marka değeri artırması , şirketin imajını geliştirmesi ve Markalaşmanın müşterinin Psikolojisini ve satın alma Eğmine nasıl bir Etki gösterdiğini Anlaşılması bu araştırmanın yapılmasının gerekçesi olmuştur. Tezin literatür incelmesi, müşterinin davranışlarını etkileyen farklı faktörleri, müşteri odaklı pazarlama ortamında çalışan markaların özelliklerini, etkili pazarlamanın ortamında farklı markaların çeşitli parçalarını ve bir markanın farklı nitelikleri ve imajı Müşterinin tavrınına ve satın alma niyetine nasıl bir etkiye sahip olduğunu incelemiştir. Geçmiş araştırmarların değerlendirilmesiyle, markalaşmanın etkinliği ve olumlu satın alma sonuçları arasında kapsmalı bir bağlantı tespit edildi. Bir nicel araştırma metodolijisi ile ,Türk alışveriş senaryosunda, müşterilerin markaların tarafında nasıl etkilendiğini öğrenmek için anket tekniğni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemin büyüklüğü 200 müşteriden oluşan, Türkiye'nin en işlek alışveriş merkezlerden iki tanesi olan Marmara Forum ve Forum İstanbul’da rasgele Seçilmiştir. Veri analiz prosedürleri regresyon, korelasyon , ANOVA ve frekansı dağılmı yazılıma girmek suretiyle elde edilen bir SPSS-tabanlı analiz içeriyordu. anket bulgularına dayanarak markalaşma sürecinin satın alma ihtiyacını yaratmada çok önemli bir faktör olduğunu ve ürün/hizmetin özelliklerinin doğru ve dikkatli projeksiyonuna dayalı olduğunu tespit edildi Müşteri satın alma davranışları üzerinde olumlu sonuçlar, etkili markalaşmanın stratejilerinin bir sonucu olarak bulunmuştur. Araştırmanın soruşturması ışığında markalaşmanın müşterilerinin zihniyetlerini ve bir ürün veya bir hizmet satın alma yollarını etkilediğinin sonucuna varılmıştır. Markalaşma müşterilerinin kişisel yargısını etkiler ve ona sürekli satın alma kararlarında yardımcı olur, Bu nedenle pazarlamacıların markalaşma faaliyetlerine dikkatli olmalıdır ve gerçek ürün özelliklerine dayalı etkili marka mesajlarını iletmek için çaba göstermelerinin gerektiğini tavsiye edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.subject Markalaşma tr_TR
dc.subject Tüketici davranışları tr_TR
dc.subject Branding tr_TR
dc.subject Consumer behavior tr_TR
dc.title BRANDING: HOW INFLUENCES CUSTOMER BEHAVIOR? tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The topic selected for the thesis was “Branding- How it Influences Customer Behavior”. The main aim of the thesis was to assess and examine the influences of branding on customers so that marketers can develop convincing brand messages to target the right customer using the right message. Branding is developing into one of the most successful tactics of marketing teams in recent times; so much that it has almost become a prioritized area of study for future marketers. This was the main rationale behind conducting the research to understand how branding influences the customer psyche and purchase inclinations so that marketers exert more efforts towards branding as a constant activity for increased brand equity and enhanced company image. The literature review of the thesis discussed different factors influencing customer behaviors, the characteristics of brands that work in a customer-centric marketing environment, various components of brands in an effective marketing environment and how different attributes of brand and its image affects consumer attitudes and intentions for purchase. A comprehensive linkage between branding effectiveness and positive purchase outcomes was found through literary evaluation of past researches. Through a quantitative research methodology, a survey questionnaire technique was undertaken to find out how customers are influenced by brands in Turkish shopping scenario. The sample size of the research comprised of 200 customers chosen randomly from Marmara Forum and Forum Istanbul which are two busiest shopping places across Turkey. The data analysis procedures contained an SPSS-based analysis in which regression, correlation, ANOVA and frequency distribution were obtained through running the collected data on the software. Based on the findings from the survey, it was ascertained that branding process is a very important milestone in creating the need of purchase based on its correct and careful projection of the features of the product/service. Positive outcomes on customer buying behaviors were found as a result of effective branding strategies. In the light of the research investigation, it was concluded that branding affects and influences the customers’ mindsets and their ways of buying a product or service. Branding affects the personal judgement of the customer and helps him make sustained purchasing decisions. Hence, it was recommended that marketers should pay attention towards branding activities, and must make efforts to convey powerful brand messages based on actual product features. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account