IAU Open Access

GRAFİK TASARIM TARİHİNDE KOLAJ

Show simple item record

dc.contributor.author Turan, Şebnem
dc.date.accessioned 2019-04-18T08:28:09Z
dc.date.available 2019-04-18T08:28:09Z
dc.date.issued 2018-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1430
dc.description.abstract Bu çalışmada grafik sanatının ve kolaj tekniğinin geçmişten günümüze kadar olan gelişimini, tekniklerini ve öne çıkan etkili çalışmaları inceleyeceğiz. Sürekli yenilenen ve ilerleyen tasarım çağında yaşanan her değişim birer gelişme olarak görülmüştür. Grafik tasarımın günümüzde popüler olması, her alanda karşımıza çıkması, kreatif tasarımların öne çıkmasını gerektirmektedir. Alternatif tasarımların tercih edildiği günümüzde kolaj etkin tercihlerdendir. Peki kolaj nereden ve nasıl gelmiştir? Bu çalışma, Kübizm, Dada, Pop Art gibi akımlardan günümüze kadar yapılan kolaj çalışmalarının tekniği ve mantığından esinlenerek hazırlanmıştır. Tarihsel süreç içinde tasarlamak ve yeni şeyler üretmek her zaman hayatımızda olmuştur. Sanat, renk, biçim, maddesellik ve anlatım çoğu zaman çeşitlilik göstermiştir. Geçmişimizden gelen bu durum bizlere de yön vermiş geliştirme ve araştırmaya teşvik etmiştir. Tasarlamak, yeni ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün v.b.), mekân ve alan (yapı, peyzaj) için bir plân oluşturma ve geliştirme sürecine işaret eder. Günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en fazla tercih edilen grafik tasarım olarak öne çıksa da iç mimarlık, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda tasarımı da günümüz ki etkin tasarım disiplinlerinden olmaktadır. Günümüzde pek çok alanda kullanılan kolaj tekniği ise, elde bulunan fotoğrafın, yazının, gazete kağıdının ya da basılı malzemenin, bir yüzey üzerinde yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılması ya da çizilmesiyle elde edilir. Bin yıllık bir geçmişe sahip olan teknik ilk kez resim sanatında ciddi bir biçimde ele alınmıştır. Kolaj, insanın içinde var olan keşiflerin sonucu ve bir ifade biçimi olarak sanatın bir değeri, geleneksel ifade araçlarının önünü açan ve genişleten, yüzey mantığında devrim yaratan, sanatsal ifade araçlarına bakış açılarını değiştiren, plastik sanatlara yeniliği getirip sanatçının ifade özgürlüğünü genişleten bir unsur olarak günümüzde yer etmiştir. Kolaj tasarımları Dada döneminden günümüze kadar grafik tasarımda alternatif tasarım olanakları sağlamıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kolaj tr_TR
dc.subject Grafik Tasarım tr_TR
dc.subject Sanat tr_TR
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject College tr_TR
dc.subject Graphic Design tr_TR
dc.subject Art tr_TR
dc.subject Design tr_TR
dc.title GRAFİK TASARIM TARİHİNDE KOLAJ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this study, we will examine the development of graphic art and collage technique from past to present, techniques and influential studies. Every change experienced in the era of constantly renewed and progressive design has been seen as a development. Graphic design is popular today, we come across in every field, creative designs need to come forward. Today, where alternative designs stand out, collage is one of the most effective choices. And where did collage come from? This study was inspired by the technique and logic of collage studies from currents such as Cubism, Dada, pop art to the present day. In the historical process, designing and producing new things has always been in our lives. Art, color, form, materialism and expression have often varied. This has guided us from our past and encouraged development and research. Design, new product (machinery, furniture, industrial product etc.)b.), point out the process of creating and developing a plan for space and space (structure, landscape). Today, there are many areas of design. Although graphic design is the most preferred in Visual Arts, interior architecture, landscape design, industrial design and fashion design are among the most effective disciplines of design today. Today, the collage technique used in many areas is obtained by the photo obtained, writing, newspaper paper or printed material, to create a new composition on the surface of the pasted or drawn. The technique, which has a thousand years of history, has been taken seriously in painting art for the first time. Collage has taken place today as a result of existing discoveries and as a form of expression of art, as an element that opens and expands the way of traditional expression instruments, revolutionizes the surface logic, changes the viewpoints of artistic expression instruments, brings innovation to plastic arts and widens the freedom of expression of the artist. Collage designs have provided alternative design opportunities in graphic design from Dada to today. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account