IAU Open Access

OTURUM AMAÇLI KONUT PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ TERCİHLERİYLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author Su, Özgül
dc.date.accessioned 2019-04-18T08:24:51Z
dc.date.available 2019-04-18T08:24:51Z
dc.date.issued 2016-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1429
dc.description.abstract Geçmişte yalnızca barınma ihtiyacını karşılamak adına üretilen konutlar, günümüzde barınma ihtiyacının dışına çıkıp, bireylerin yaşam biçimlerini temsil eden hatta sosyal statü ve prestijlerini belirleyen araçlar haline gelmiştir. Konut satın alırken, fiyattan konuma, sosyal aktivite imkanlarından güvenlik sistemlerine kadar farklı çok sayıda kriter geliştiren müşteriler yanında; büyüyen pazarın rekabet ortamında hem karını hem de imajını büyütmek isteyen ve bunun için yeni pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyan firmalar bulunmaktadır. Türkiye'de konut sektörü; Mortgage sisteminin entegrasyonu, entegrasyona uyum sürecinde oluşturulan kanuni düzenlemeler, TOKİ, Emlak Konut başta olmak üzere özel çok sayıda firmanın da geliştirdikleri devasa projeler, artan göçe bağlı olarak da artan konut talebi nedeniyle tarihinin en büyük rekabet ortamını yaşamaktadır. Bu rekabet hem stüdyo tipi dairelerden villalara kadar farklı ölçekteki konut tiplerinin sunulmasını sağlamış hem de birey odaklı pazarlama ve çözüm stratejilerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Araştırmanın amacı; konut pazarlama stratejilerini değerlendirerek, müşterilerin konut satın alma davranışlarını belirlemek ve konut üretimi, pazarlaması ve satışı yapan firmaların modern pazarlama stratejilerini, müşterilerin karar kriterlerini dikkate alarak oluşturmalarını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle tez kapsamında; konut pazarlama ve konut pazarlamasında karma stratejiler tanıtılmış olup, uygulanan anket ve ölçekle konut satın alma potansiyeli olan 250 müşterinin konut satın alma davranışları analiz edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Konut tr_TR
dc.subject Konut pazarlaması tr_TR
dc.subject Pazarlama karması tr_TR
dc.subject Satın alma davranışları tr_TR
dc.subject House tr_TR
dc.subject Housing marketing tr_TR
dc.subject Marketing mix tr_TR
dc.subject Buying behaviors tr_TR
dc.title OTURUM AMAÇLI KONUT PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ TERCİHLERİYLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol While the buildings were produced only to meet the accommodation needs of the human beings in the past, now they became the tools which are also representing the ways of lives of individuals and, even identifying their social statuses and prestige. There are consumers who ask for many requirements like from the price to the location, the social facilities to the security systems before buying a house and, thus there are companies in need of new marketing strategies to increase their profits and reputations on this competitive environment of this growing market. The housing industry in Turkey is now facing the fiercest environment ever due to the integration of the mortgage system, the legal arrangements in the process of adaptation to the integration, giant projects developed by many private companies, especially TOKI and Emlak Konut and, the increasing demand for houses in line with the increasing immigration. This level of competition has caused different sizes of houses from studiotype houses to villas to be offered and, enabled the development of individual oriented marketing and solution strategies. This study is intended to assess the strategies for marketing houses, identifying the behaviors of consumers to purchase houses and, enable the companies engaging in the production, marketing and sales of houses to create their marketing strategies based on the decision criteria adopted by consumers. From this point of view, the thesis introduces the mix strategies for marketing houses and, analyzes the behaviors of 250 consumers with a potential to purchase a house under research carried out in this subject. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account