IAU Open Access

DEVLET VE AZINLIK OKULLARININ YÖNETİMSEL SÜREÇLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Tilbe, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-04-18T07:29:40Z
dc.date.available 2019-04-18T07:29:40Z
dc.date.issued 2016-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1421
dc.description.abstract Türkiye’de eğitim yönetimi alanında yapılan çalışma sayısı çeşitli etkenler ile birlikte son yıllarda artmıştır. Ancak bu artış içerisinde eğitim yönetiminin azınlık okullarındaki durumu ele alan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışma bu boşluğu gidermeyi hedeflemektedir. Çalışmanın amacı azınlık okullarında ve devlet okullarında uygulanan yönetsel süreçleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Nitel bir çalışma olan ve desen olarak olgu bilim kullanılan bu çalışmada, yönetsel süreçleri karşılaştırmalı olarak incelemek için bir devlet okulunda ve bir azınlık (Ermeni) okulunda yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 7 farklı yöneticiyle 8 adet görüşme gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre iki okul tipi arasında yönetsel süreçler bağlamında ciddi bir fark yoktur ve okullar bir birine benzemektedir. Bu sonuç eğitim yönetiminin henüz bir disiplin olarak gelişememesine bağlanmıştır. Bununla birlikte azınlık okulu tipinde var olan görece özerklik hali bu okul tipinin daha etkin bir yönetim mekanizması geliştirmesine olanak sağlamıştır. Çalışma okulların merkeziyetçi bürokratik bir yapıdan uzak, okul merkezli yönetilmesi önerisini yapmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Eğitim Yönetimi tr_TR
dc.subject Yönetimsel Süreçler tr_TR
dc.subject Devlet Okulları tr_TR
dc.subject Azınlık Okulları tr_TR
dc.subject Nitel Araştırma tr_TR
dc.subject Educational Administration tr_TR
dc.subject Administrative Processes tr_TR
dc.subject Public Schools tr_TR
dc.subject Minority Schools tr_TR
dc.subject Qualitative Research tr_TR
dc.title DEVLET VE AZINLIK OKULLARININ YÖNETİMSEL SÜREÇLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Recently, due the impact of several reasons, the number of studies in the field of educational administration has been in Turkey. Yet, the number of researches studying minority schools in terms of administrative processes is almost none. This study aims to fill this gap. The aim of this study is to investigate comparatively the practises of administrative process in public schools and minority schools. As a qualitative and phenomenological study, the research conducted seven in-depth interviews by using semi-structured form with eight school principles to compare administrative processes in a public school and a minority (Armenian) school and discusses its results in terms of its implications. According to findings of the study, there is not much difference between two school types in terms of administrative processes and schools are similar to each other. This result indicates that there is the need for the field of educational administration to develop as a separate disciplinary field. Yet, it has been also found that minority schools are relatively successful in establishing an administrative structure, which is considered as a result of the autonomous status of these schools. This study recommends that schools should be run locally, by schools themselves, instead of a centralized bureaucratic structure. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account