IAU Open Access

TEKNOKENTLERDE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN YARARLAR VE VERGİSEL BOYUTTA İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Akan, Nazan
dc.date.accessioned 2019-04-18T07:08:21Z
dc.date.available 2019-04-18T07:08:21Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1418
dc.description.abstract Teknolojinin ve dijital dünyanın hâkim olduğu günümüz dünyasında yeni bir sanayi devrimi olarak kabul edilen endüstri 4.0 ile artık küreselleşen teknoloji ve bilginin önemini göstererek, küresel boyutta bu gelişmelere ayak uydurulması gerektiği gözler önüne sermektedir. Yaşadığımız 21. yüzyılda bilgi yoğun teknolojilerin yerine inovasyona dayalı ileri teknolojiler yer verilmiştir. Teknoloji ve inovasyonun ekonomik büyüme ve kalkınmada stratejik bir öneme sahip olduğu yaşadığımız dönemde açıkça görülmektedir. Günümüz çağında bu teknolojik gelişmişliğe ve entelektüel sermaye birikimine sahip olmak ve değişen dünyada uluslararası alanda rekabet edebilen, katma değer katarak ülke ekonomilerini ve gelişmişlik düzeylerini ilerletebilen bir ülke olmak için bu sürece hızlı şekilde adapte olmak gerekmektedir. Bu teknolojik ilerlemeye yetişebilmek ve sahip olabilmek için teknoloji üretimi yada teknoloji transferi yoluyla mümkün olduğu göz önüne alındığında teknoloji transferinin getirdiği yüksek maliyetlerin sürdürülebilir bir teknolojik gelişmişliği zorlamaktadır. Bu durumda ülkelerin teknoloji elde etme gayreti içinde teknolojik üretime yönelmesi amacıyla bilgi üretiminin ve bilginin ticarileştirilmesi amacıyla uygun ortamların yaratılması oldukça önemlidir. Bu bilgi birikimlerinin teknoloji üretiminde ve teknolojiye aktarılmasında gerekli ortamların olması gerekmektedir. Bu açıdan üniversite, sanayi ve devletin bir arada olduğu Teknokentlerde bu ortamların en uygun olduğu yapılardır. Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalara çok çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Bunların bir kısmı vergisel olamayan avantajlar olabileceği gibi diğer kısmıda vergisel olan avantajdır. Vergisel olmayan avantajlar; teknogirişim sermayesi, risk sermayesi, hibe ve krediler şeklinde olabileceği gibi vergisel olan avantajlarla da kanun ve yönetmeliklerce belirlenen çeşitli muafiyetler bulunmaktadır. Mevcut kanunlar çerçevesinde Teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilere, faaliyette bulundukları Ar-Ge, yazılım, tasarım faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlardan gelir ve kurumlar vergisinden 2023 tarihine kadar muaftırlar. Aynı şekilde mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması süresi dâhilinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri ile ilgili olmak üzere yapılacak olan ithal eşya üzerinden gümrük vergisinden her türlü harç ve fonlardan da muaftırlar. Yine bu girişimler için personel çalıştıran işverenlere SGK işveren desteği primi ile de destek verilmektedir. Çalışmada da ülkemizde teknolojik gelişimine katma değer sağlayan Teknokentler hakkında genel bir bilgilendirme ile Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalara sağlanan avantajlar ve bu avantajlar neticesinde mükellefiyetlikleri belirtilmiştir. Çalışmanın uygulaması ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde faaliyet gösterilmesi halinde sağlanan avantajların ve bölge dışında faaliyet gösterilmesi halinde faaliyetlerin karşılaştırmalı olarak açıklanmasına yer verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject Girişimcilik tr_TR
dc.subject Bilginin Ticarileşmesi tr_TR
dc.subject Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği tr_TR
dc.subject Teknokentler tr_TR
dc.subject İstisnalar ve Avantajlar tr_TR
dc.subject Innovations tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Information Commercialization tr_TR
dc.subject Government Cooperation-University-Industry tr_TR
dc.subject Research and Development Centers tr_TR
dc.title TEKNOKENTLERDE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN YARARLAR VE VERGİSEL BOYUTTA İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Today's Industrial 4.0 with rapid technological advancement, those countries that their progress intensely related to technology, innovations and New inventions have to establish strong and steady interaction with other countries. The countries which can play an effective role at socio-cultural economic and politicalare able to establish permanent structure. In modern times, possessing the technologicaldevelopment and the accumulation of intellectual capital in the international realm, as well as the ability to compete in a changing world, to share this value of the country's economy and to become a country that can advance levels of development, it must adapt itself to existing conditions as soon as possible.In order to achieve and take ownership of technology, its production, or its licensees, has caused great costs in economic progress. In this case, the efforts of countries to acquire technology for technological products and information with the aim of knowledge and information base business will be of great importance by creating an appropriate environment.Various advantages have been provided for companies operating in research and development centers. Part of these advantages can be in the from the tax aspects and other as a part of the non-tax aspects. Non-tax benefits can be made in the form of R & D investments, risky investments and grants and loans. According to the existing laws, for the companies operating in R & D centers, income can be earned by writing, designing and researching, and there is tax-exempt until 2023. Also, those who are in the process of exempting their income from research and development will be exempted from paying customs taxes for their products due to the design and modernization of their activities. Companies operating in research and development centers are funded by Social Security İnstitutions for the personnel working in these locations. This research in our country focuses on R & D centers that put value on technological advancement, a comprehensive review of the benefits provided to companies operating in these centers, and the results of these benefits are ongoing in these companies. The research explored the benefits of companies operating inside research and development, as well as the companies operating outside these centers. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account