IAU Open Access

TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS AFRICA

Show simple item record

dc.contributor.author Alhassane Alkaly, Mounakila
dc.date.accessioned 2019-04-18T05:49:51Z
dc.date.available 2019-04-18T05:49:51Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1407
dc.description.abstract Soğuk savaş sonrasında Türkiye kendi dış politikasını küresel sahnede stratejik bir konuma getirme sürecine girişti. Bunun sonucunda, dış politikasında Afrika’ya doğru bir kayma meydana geldi ve artık Afrika’ya karşı daha açık bir politika benimsenmiş durumdadır. Bu tez, Afrika’ya olan bu kaymayı ve dış politika üzerindeki etkilerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Ele alınacak konular arasında geleneksel dış politika, yeni dış politika değişimleri, Türk dış politikasının Sahra-altı Afrika’ya yönelişi yer almaktadır. Türkiye’nin geleneksel müttefikleri ile olan ilişki yapısı, Afrika dış politikasını önemli ölçüde etkilemiştir. Türkiye’nin politika hedeflerinin gerçekleşmesinde hangi farklı oyuncuların ne ölçüde rol oynadıkları da analiz edilmiştir. Türk dış politikasının Afrika lehine dönüşmesi Türkiye’nin Batılı veya Avrupalı müttefiklerinden kayması olmayıp, yerel ve uluslararası siyaset ve ekonomi dinamiklerinin getirdiği bağımsız bir yeniden konumlanmadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Türk dış politikası tr_TR
dc.subject Türkiye-Afrika ilişkileri tr_TR
dc.subject Dış politika uygulaması tr_TR
dc.subject Ulusalcılık-sonrası tr_TR
dc.subject Sahra-altı Afrika tr_TR
dc.subject Dış Politika Analizi tr_TR
dc.subject Turkish foreign policy tr_TR
dc.subject Turkey-Africa relations tr_TR
dc.subject Foreign policy implementation tr_TR
dc.subject Post-internationalism tr_TR
dc.subject Sub-Saharan Africa tr_TR
dc.subject Foreign Policy Analysis tr_TR
dc.title TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS AFRICA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol After the Cold war, Turkey embarked on a process of refining its foreign policy to position itself strategically in the global scene. This resulted in a shift in its foreign policy towards Africa such that it is now more open to Africa. This thesis aims at analyzing the shift towards Africa and reflects on the policy formulation. The areas to be covered include the traditional foreign policy, new foreign policy changes, focus of Turkish foreign policy on Sub-Saharan Africa. The nature of Turkey’s relationship with its traditional allies has significantly influenced its foreign policy towards Africa. The extents to which the different players have been involved in the realization of the Turkey’s policy objectives will be analyzed too. The transformation of Turkish foreign policy in favor of Africa is not a reorientation of Turkey from its Western or Eurasian allies, but an autonomous reposition driven by domestic and international dynamics of politics and economy. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account