IAU Open Access

AN ANALYSIS OF A STRUGGLE BETWEEN THE WORLDS OF THE DOMINATOR AND THE DOMINATED THROUGH MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN, KAREL ČAPEK’S R.U.R AND ISAAC ASIMOV’S I, ROBOT

Show simple item record

dc.contributor.author CANLI AFYON, Tuğba
dc.date.accessioned 2019-04-17T06:49:44Z
dc.date.available 2019-04-17T06:49:44Z
dc.date.issued 2016-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1396
dc.description.abstract Sadece Mary Shelley'nin görmezden gelinen, terk edilen Frankenstein'ı değil robotlar da, Karel Čapek'in R.U.R. ve Isaac Asimov'un I,Robot'u gibi bazı distopyan eserlerde, genellikle teneke makineler olarak düşünülür. Bu üç eser insanoğlu tarafından yaratılan yapay hayatlar hakkında hayal ürünü hikâyeleri anlatır ve bu eserlerin karşılıklı ilişkisi şöyledir: Yazarlar Tanrı olma iddiasıyla insanoğluna miras kalan isteğin potansiyel bir tehlike olabileceğini göstermiştir. Frankenstein ve R.U.R.'ın ana karakterleri doğayı kontrol etmek ve doğanın sırlarına ulaşmak için yoğun bir istekle yapay bir yaşam yaratma girişiminde bulunur. Bu açıdan bakıldığında Tanrı'nın varlığı sorgulanıyormuş gibi gözükse de, temelde üzerinde durulan konu; hükmeden ile hükmedilen dünyasındaki mücadeledir. Başlangıçta amaçları daha iyi yaşam koşulları sunmak için insanlığa yardım etmektir ama sonra olayın tamamen farklı olduğu anlaşılır. Gerçek insanlık kadar eskidir. İnsanı kusursuz bir biçimde esir alan bu güçlü duygu kibirdir. Öte yandan, insanoğlu tarafından yaratılan bu yaratık ve robotlar, toplum içinde kendilerini çoğu zaman yalnız ve garip hisseder. Farkında olmadan insanlarla kıyaslanmalarına rağmen ki bu durum kısmen onların insanlarla benzer olduğu anlamına gelir, asla toplumda birey olarak kabul görmemişlerdir. Bu olumsuz duyguların sonucunda yapay hayatlar maalesef yaratanı yok etme çabasına girerler. Bu, gerçek dünyanın kuralı gibidir. İlk önce, insanoğlu bu yapay yaşamları yaratırken Tanrı gibi gücü olduğunu düşünmeye başlar. Gerçek şu ki; insana benzeyen yaratıklar yaratarak, insanoğlu aslında yaratanı yok etmeye çalışmaktadır. İlerleyen zamanda ise işler tersine döner ve bu yapay yaşamlar insanoğlunu yok etmeye çalışır. Bu durum insanlığa bir ceza olabilir. Doğanın kanununu bozacak her girişim insanlığa ayrı bir yıkım getirir. İlerleyen sayfalarda görüleceği üzere tarihte de bu böyledir ve her zaman savaşın bir kazananı vardır. İnsanoğlunun ölümden daha iyi bir seçenek aramasının sebebi çoğunun yok olmaktan korkan, medeniyetlerini geliştirmek için bilinçli olarak daha iyi bir insan ırkına sahip olmak isteyen ve eşsiz bir zihinle benzersiz olduğuna inanan yaratıklar olmasıdır. Ölümsüz olma fikri insanların ilgisini çekmiştir. Çünkü ölüm pek çok insan için ürkütücüdür ve geçmişten günümüze bu korku insanoğlunun gerçeği reddetmesine ve bilinçli ya da bilinçsiz arzuları için başka çözümler aramasına sebep olmuştur. viii Bu eserlerin geleceğe ilişkin mesajı distopyacı görünüyor. Ancak sosyo-ekonomik ve sosyo-politik alandaki gelişmelerin birçoğu insanın ve toplumun doğal çerçevedeki farklılıklarını etkiler ki bunlar olumlu ilerleme olarak kabul edilir ama ne yazık ki bu insanlığı dehşete düşürür ve bu yenidünya düzeni insanoğlunun sonsuz hevesiyle birleşince insanlık için büyük bir risk olarak ortaya çıkar çünkü yapay bir hayat yaratmıştır ve daha sonra bu iki tarafın olası yok oluşu ve yozlaşması ile biten hükmeden ve hükmedilen arasındaki mücadeleye dönüşür. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Yapay yaşam tr_TR
dc.subject arzu tr_TR
dc.subject hükmeden tr_TR
dc.subject hükmedilen tr_TR
dc.subject heves tr_TR
dc.subject Artificial life tr_TR
dc.subject desire tr_TR
dc.subject dominator tr_TR
dc.subject dominated tr_TR
dc.subject enthusiasm tr_TR
dc.title AN ANALYSIS OF A STRUGGLE BETWEEN THE WORLDS OF THE DOMINATOR AND THE DOMINATED THROUGH MARY SHELLEY’S FRANKENSTEIN, KAREL ČAPEK’S R.U.R AND ISAAC ASIMOV’S I, ROBOT tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Despite the fact that not only Mary Shelley's ignored and abandoned Frankenstein but also the robots are generally supposed as the tinny machines in some dystopian works such as Karel Čapek's R.U.R. and Isaac Asimov's I, Robot. These three works report a fiction about the artiificial lives created by human beings and the mutual relationship among these works can be mentioned like that all the authors have displayed the potential danger of man's bequested willing of claiming the role of God. The major characters in Frankenstein or R.U.R. attempt to create an artificial life with an excessive desire to control and reach the secrets of nature. It seems as if it questions about the presence of God when viewed from this side, but the theme which is basically focused on throughout the study is the struggle between the worlds of the dominator and the dominated. At the begining, their purpose is to help the humanity, serving better living conditions but then it is understood that the truth is totally different. The truth is as old as humanity. The powerful feeling that perfectly captures the human being is his hubris. On the other hand, the creature and the robots created by human beings seem to feel mostly lonely and strange in the society. Although they unconcsiously begin to be compared with humans, which partly means that they are seen the same as human beings, they are never accepted as an individual by human society. As a consequence of these damaging feelings, they unfortunately attempt to destroy their creator. It is something like a rule of the real world. First, human beings start thinking that they have godlike power while creating those artificial lives. As a matter of fact, creating such creatures which are really like human beings in some points, humans actually try to destroy their creator, who is God himself. Then, the human made creatures begin to destroy human beings. This situation could be a punishment to humankind. Every attempt to destroy to law of the nature brings another destruction on humankind. As seen in the following pages, it has been the same in the history as well and every time a struggle has the one winning. The reason why human beings are looking for better choice than death seems that they are creatures many of whom are afraid of dissappering, whom are consciously willing to have a better human race for developing their civilization, and whom believe in their uniqueness with their unique mind. The idea of being immortal attracts humans' attention. Because death is terrifying to most people and this fear from past to present cause human beings reject the truth and seek for another solution for their conscious or unconscious desires. The message of these three works concerning the future would appear dystopian. However, many of the improvements in socio-economic and socio-political areas affect the situation in the natural frame of man and society that would be considered as some positive advancement yet it would horrify mankind. Because this new world order, combined with mankind's limitless enthusiasm reveals it as a great risk for humanity for he creates an artificial life, and then it turns into a struggle between the dominator and the dominated which ends with potential destruction and degradation of both sides. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account